อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมพิจารณาผลตรวจประเมินตลาดกลางเพื่อเกษตรกร(ตลาดกุ้ง) มีมติให้ปิดต่ออีก 7 วัน พร้อมเดินหน้าแผนตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง

อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมพิจารณาผลตรวจประเมินตลาดกลางเพื่อเกษตรกร(ตลาดกุ้ง) มีมติให้ปิดต่ออีก 7 วัน พร้อมเดินหน้าแผนตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง

วันนี้ (3 พ.ค. 64) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด พันเอก(พิเศษ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จว นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอ คณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ปัจจุบันมียอดผู้ป่วยสะสม 357 ราย รักษาหายแล้ว 94 ราย เสียชีวิต 2 ราย (นับตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการตรวจคัดกรองเชิงรุก (Active case Finding) ในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงเชิญชวนประชาชนผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือเป็นบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค ลงทะเบียน LINE “หมอพร้อม V2” เพื่อจองคิวรับฉีดวัคซีนโควิด19 ซึ่งเริ่มเปิดระบบตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 64 เพื่อจัดลำดับนัดหมาย หรือสมัครที่ รพ.ใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา หรือ อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่ 7 มิ.ย. นี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการเร่งด่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึงความก้าวหน้าการปรับปรุงตลาดกลางเพื่อการเกษตร(ตลาดกุ้ง) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยทีมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ดำเนินการตรวจประเมิน ร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัด และ อบจ. เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 64 ในมาตรการ 12 ข้อ ของร้านอาหาร จำนวน 12 ร้าน พบว่า ผ่านการประเมิน 1 ร้าน และไม่ผ่านการประเมิน 11 ร้าน ประเด็นที่ไม่ผ่าน ได้แก่ การควบคุมจำนวนลูกค้า การติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และการติดตั้งบ่อดักไขมัน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่พี่น้องประชาชน จึงมีมติให้ปิดตลาดต่อไปอีก 7 วัน

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อนำมากระจายในครอบครัว จึงขอให้ทุกอำเภอเพิ่มการออกตรวจตรา กระตุ้นและให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติตนในการกักตัวที่ถูกต้อง หากผู้กักตัวเดือนร้อนขอให้เจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือ หรือเกินกำลังให้แจ้งจังหวัดทราบ ทั้งนี้ มีผู้มีความเมตตามามอบสิ่งของเป็นกำลังใจแก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด จำนวนมาก พร้อมจัดแบ่งปันให้ให้แก่ผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้วหลังออกจากศูนย์พักฟื้นและโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสมประโยชน์ของผู้มอบอีกด้วย สำหรับผลการตรวจประเมินตลาดกลางเพื่อเกษตรกร โดยทีมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัด และ อบจ. เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 64 พบว่า ภาพรวมยังมีหลายเรื่องที่ยังไม่ผ่านการประเมิน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่พี่น้องประชาชน ที่ประชุมฯ จึงมีมติให้ปิดตลาดต่อไปอีก 7 วัน

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts