ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม จ.จันทบุรี มั่นใจปัจจุบันยังมีเตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม จ.จันทบุรี มั่นใจปัจจุบันยังมีเตียงเพียงพอรองรับผู้ป่วย

โรงพยาบาลชุมชน และ เอกชนพร้อมขณะที่ยอดผู้ป่วยวันนี้เพิ่ม 15ราย รวมสะสม 293 รายรักษาหายแล้ว 63 ราย
แพทย์หญิงกนกกร สวัสดิไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม จันท์ประชาร่วมใจ บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี / รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2 โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเปิดเผยว่า จากกระแสข่าวที่ส่งผลต่อความมั่นใจของประชาชนเรื่องเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด -19 เต็ม ขอชี้แจงว่า ข้อมูล ณ วันนี้ (3 พ.ค.64) โรงพยาบาลสนาม “จันท์ประชาร่วมใจ” บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี รับได้ 210 เตียง มีคนไข้ทั้งหมด 102 เตียง จำหน่ายกลับบ้านไปรอดูอาการหลังรักษา 3 คน จะเหลือประมาน 99 ราย จะมีที่ว่างอยู่มากกว่า 100 เตียง จากกระแสข่าวที่ว่าเตียงเต็มนั้นไม่เป็นความจริง ตอนนี้ใช้เตียงที่โรงพยาบาลสนามอยู่ที่ 50% ของพื้นที่ ถ้ารวมเตียงที่พร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ในจันทบุรี ทั้งจังหวัดพบว่ายังมีเตียงว่างรองรับผู้ป่วยเพียงพอทั้งโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลสนามที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 405 เตียง โรงพยาบาลรัฐมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 185 เตียงมีผู้ป่วย 125 เตียง เตียงว่าง 60 เตียง /โรงพยาบาลสนาม “ จันท์ประชาร่วมใจ” บ้านจันทเขลมเตียงทั้งหมด 210 เตียง มีผู้ป่วย 62 เตียงคงเหลือเตียงว่าง 148 เตียง / โรงพยาบาลเอกชนมีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด 10 เตียง แต่เต็มแล้ว ทั้ง 10 เตียง ขณะที่ Hospitel มีความพร้อมแต่ยังไม่ถึงวิกฤติที่จะต้องเปิดใช้เนื่องจากเตียงรักษาผู้ป่วยยังมีว่างเพียงพอ ขณะที่ยอดผู้ป่วยวันนี้เพิ่ม 15 ราย รวมสะสม 293 ราย รักษาหายแล้ว 63 ราย
ส่วนการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ คนที่ไปอยู่โรงพยาบาลสนามจะเป็นคุณหมอที่เป็นทีมจากโรงพยาบาลชุมชนทั้งจังหวัด รวมถึงพยาบาล นักวิชาการและสุขาภิบาล เป็นการรวมตัวทั้งจังหวัดช่วยกัน คุณหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนและมีหมอจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าไปช่วยด้วยแต่ว่าในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลชุมชนมีการเปิดรับคนไข้โควิด-19 เพิ่มขึ้น มีทั้งโรงพยาบาลสองพี่น้อง โรงพยาบาลเขาสุกิม โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนและโรงพยาบาลแหลมสิงห์ เพราะฉะนั้น อัตรากำลังที่จะมาสลับสับเปลี่ยนที่โรงพยาบาลสนามก็มีน้อยลงจึงใช้บุคลากรของโรงพยาบาลพระปกเกล้าเยอะขึ้น แต่ก็ยังสามารถบริหารจัดการได้ในระบบหมุนเวียนกัน ซึ่งอาจทำให้บุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่ก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้โรคโควิด – 19 หายไปจากจันทบุรีและพี่น้องประชาชนปลอดภัย
ชลาธร รัตตพลสกุล / จันทบุรี

Related posts