อำนาจเจริญ ตำรวจภูธรภาค 3 มอบหมายให้ภูธรจังหวัด อำนาจเจริญโดยให้สถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศา ดำเนิน โครงการ ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

อำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรภาค 3 มอบหมายให้ภูธรจังหวัด อำนาจเจริญโดยให้สถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศา ดำเนิน โครงการ ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด


เมื่อเวลา 10:00 น
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยมีพลตำรวจตรีธรรมจักร คงมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธ ีมีพันตำรวจเอก สุทธกาญจน์ ฟักทองผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศา กล่าวรายงาน ณ ศาลากลางบ้านหาดใหญ ่ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อแก้ไขปัญหสยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 3
ได้มอบโครงการชุมชนยั่งยืนให้ตำรวจภูธร อำนาจเจริญโดยให้สถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศาดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านโดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดิแก้ปัญหา มีกระบวนการป้องกันแก้ไขและการบำบัดยาเสพติดมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชนเพื่อสร้างรูปแบบ ดำเนินงานในหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งในการแก ้ปัญหายาเสพติด ร่วมลงนามใน MOU ประกอบด้วย.พล.ต.ต.ธรรมจักรคงมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ต.อ.สุทธกาญจน์ฟักทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศานายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอปทุมราชวงศา
นายเสถียร บัวเขียว สาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา
นางบุษณีย์ มุจลินท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา
นายจิรภัทร หมื่นล้าน นายกเทศมนตรีตำบลห้วย นายประยุทธโพธิ์หอม ผู้อำนวยการ.รพ. สต.บ้านตาดใหญ่ นายโอสถอุปถัมภ์ กำนันตำบลห้วย นายธิติพงศ ์พิมพ์หาญ ผู้ใหญ่บ้านตาดใหญ่และ นางสาวศิริพรรณ อมรสินประธานคณะกรรมการตรวจสอบสถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศา ชวงศา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ มวลชนสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ทุกนายที่เกี่ยวข้องในโครงการชุมชนยั่งยืน ประธาน.อสมได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวชื่นชมดีใจได้มีโครงการชุมชนยั่งยืนของตำรวจเรามาอยู่ในชุมชนชุมชนก็จะปลอดภัยจากยาเสพติด ดีขึ้น ผู้นำชุมชน ได้กล่าวท้ายสุดว่าอยากจะให้ ขยายโครงการชุมชนยั่งยืนนี้ของตำรวจไปยังชุมชนอื่นๆเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดใหหมดไป
ภาพ/ ข่าว ..ประวัต ินิธิเตชะยศกุล รายงาน 098 6 2 1 4 2 1 9

Related posts