เมืองสัตหีบพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัสโควิด สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

เมืองสัตหีบพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัสโควิด สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

นางอ้อย ปลีเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ รักษาการปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้มอบหมายให้ นายยศพัทธ์ เวชมุข หัวหน้าฝ่ายนิติการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ นาย ประภัสร์ ตั้งเจริญกุลเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานเทศบาลเมืองสัตหีบ พร้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน นำเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบสะพายหลัง และรถพ่นหมอกควันออกพ่นพื้นที่บ้านเตาถ่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ที่กำลังแพร่ระบาดกันอยู่ในขณะนี้

           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 นี้ ทางเทศบาลเมืองสัตหีบ โดย นางอ้อย ปลีเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบรักษาการปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ มีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้สั่งการให้เจ้าที่นำเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 และรถพ่นหมอกควัน โดยได้รับการสนับสนุน รถพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 จาก ครอบครัวบุญบรรเจิดศรี พร้อมทั้งกำลังพลจากหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน ออกมาพ่นฆ่าเชื้อตามจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน

ทั้งนี้ยังขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อสร้างสุขอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

Related posts