นายอำเภอสองรุดเยี่ยม อสม.บ้านดอนแก้วพร้อมผู้นำการ์ดไม่ตกตั้งจุดตรวจโควิดห้ามรถบุคคลต่างถิ่น

ข่าวแพร่

นายอำเภอสองรุดเยี่ยม อสม.บ้านดอนแก้วพร้อมผู้นำการ์ดไม่ตกตั้งจุดตรวจโควิดห้ามรถบุคคลต่างถิ่น รถส่งของคนเร่ขายล๊อตเตอรี่ ห้ามเข้าหมู่บ้านตั้งจุดรับสิ่งของกำจัดฆ้าเชื้อก่อนรับของ

 

เมื่อเวลา13.00น.ของวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง พร้อมด้วย นายสมมิตร เสาวะระ กำนันตำบลสะเอียบ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่ม ผู้นำ อสม. อปฟร.ชรบ.บ้านดอนแก้ว หมู่ที่6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ หลังร่วมใจกันตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด 19)ที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านดอนแก้ว ห้ามบุคคลต่างถิ่นต่างอำเภอ และยานพาหนะทุกคัน ตลอดถึง รถเคอรี่ รถขนส่งสินค้า ทุกชนิด รถจำหน่ายสินค่าเร่ คนขายหวยล๊อตเตอรี่ เข้าหมู่บ้าน หลังจังหวัดแพร่ มีการติดเชื่อขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอำเภอที่ไม่มีผู้ติดเชื้อคืออำเภอสอง 1ใน8อำเภอที่ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอสองได้ลงพื้นที่ตำบลสะเอียบประชุมถกเข้มตั้งชุดปฎิบัติการควบคุมระดับตำบล/หมู่บ้าน จึงได้เน้นย้ำให้กลุ่มอสม.ได้คัดกรอง บุคคลที่กลับมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงต้องให้กักตัวเองเป็นเวลา14วัน ส่วนทางผู้นำแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสะเอียบเห็นสมควรเป็นประการไดเห็นเหมาะสมอย่างไรให้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันหมู่บ้านใครหมู่บ้านมัน แล้วแต่สถานการณ์สถานที่จะเอื้ออำนวย

          ดังนั้นนายอำนวย สะเอียบคง ผู้ใหญ่บ้านดอนแก้ว หมู่ที่6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จึงได้เรียกคณะกรรมการหมู่บ้าน/ ประธานกลุ่มอสม. ประธานกลุ่มอปฟร.ประธานกลุ่มชรบ.

เข้าร่วมประชุมวางแนวทางร่วมกัน โดยให้กลุ่ม อสม.บ้านดอนแก้ว เป็นแกนหลักในการคัดกรองบุคคลที่ได้เดินทางเข้าหมู่บ้าน ตลอดถึงติดตามบุคคลที่กลับจากต่างจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อตามที่จังหวัดแพร่ประกาศ ทางหมู่บ้านดอนแก้วจึงเห็นสมควรจัดตั้งเฝ้าระวังป้องกันที่ปากทางเข้าหมู่บ้านเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีเส้นทางเข้าออกเพียงจุดเดียวจึงง่ายต่อการควบคุม โดยมีการห้ามยวดยานพาหนะทุกคันที่เป็นรถต่างถิ่นต่างอำเภอ ตลอดถึงรถขนส่งสินค้า รถเคอรี่ รถเร่ขายสินค้าทุกชนิด ตลอดถึงบุคคลที่เร่ขายล๊อตเตอรี่ ห้ามเข้าหมู่บ้านโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะรถขนส่งสิ่งของวัสดุ ทางคณะกลุ่ม อสม.ได้ตั้งจุดรับสินค้าตรงบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านและให้นำสิ่งของวางตรงจุดและได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ้าเชื้อก่อนอนุญาติให้ผู้รับ ยิบจับสิ่งของ หลังจากที่นายอำเภอสองทราบเรื่องถึงมาตรการของหมู่บ้านดอนแก้ว มีมาตรการความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังและมีการป้องกันชุมชนอย่างแน่นหนาจึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำบังใจให้กับกลุ่ม อสม. อปฟร.ชรบ. พร้อมมอบป้ายไว้ติดที่บริเวณจุดตรวจดังกล่าว

 

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดัง รายงานจากจังหวัดแพร่

Related posts