อุทัยธานี- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี แจกหน้ากากอนามัย เชิญชวนให้ประชาชนสวมใส่หน้ากาก

อุทัยธานี- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี แจกหน้ากากอนามัย เชิญชวนให้ประชาชนสวมใส่หน้ากาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อำเภอเมืองอุทัยธานี

โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อม ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายจงโปรด เขตต์กรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมหน่วยข้าราชการ และ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินกิจกรรม จิตอาสาภัยพิบัติ แจกหน้ากากอนามัย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ณ บริเวณตลาดลานสะแกกรัง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี

ทั้งนี้ ได้ร่วมกันดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ในครั้งนี้

ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน

Related posts