อยุธยา – อบต.รางจรเข้  กวดขันรถพ่วงบรรทุกทรายน้ำหนักเกิน  หลังทำให้ถนน 3 ตำบลพังเสียหาย  คาดต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมกว่า 50 ล้านบาท

อยุธยา – อบต.รางจรเข้  กวดขันรถพ่วงบรรทุกทรายน้ำหนักเกิน  หลังทำให้ถนน 3 ตำบลพังเสียหาย  คาดต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมกว่า 50 ล้านบาท


นายพงศกร มงคลหมู่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า  ปัจจุบันอำเภอเสนาจะมีบ่อทรายของนายทุนจำนวนมาก  และสิ่งที่มักพบเป็นประจำคือรถพ่วงบรรทุกทรายจะมีน้ำหนักเกิน และมีการวิ่งขนส่งทรายเป็นประจำบนเส้นทางถนนรางจรเข้-ปลายกลัด รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร  ซึ่งจะผ่าน 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลรางจรเข้   ตำบลลาดงา  ตำบลปลายกลัด  และตำบลเต่าเล่า   แต่ในส่วนของตำบลรางจรเข้าที่มีระยะทางเชื่อมต่อกับ 3 ตำบล  จะมีระยะทาง 4 กิโลเมตร  ได้ระดมเจ้าหน้าที่ตั้งด่วนกวดขันรถพ่วงดังกล่าวไม่ให้วิ่งผ่าน จึงทำให้ถนนของตำบลรางจรเข้มีสภาพดีที่สุด  พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาสะดวก   ขณะที่ ถนนในตำบลลาดงา  ตำบลปลายกลัด  และตำบลเต่าเล่า   รวมระยะทาง 21 กิโลเมตร พังเสียหาย  ประชาชนสัญจรไปมายากลำบาก  อย่างไรก็ตาม  หลังจากตำบลรางจรเข้  ตั้งด่าน  จึงทำให้รถพ่วงบรรทุกทรายต้องวิ่งอ้อมไปยังบ่อทรายยาวถึง 30 กิโลเมตร  พร้อมระบุ ในปี 2557  ถนนทั้ง 3 ตำบลเคยได้รับการซ่อมแซมไปแล้ว  ล่าสุด พังเสียหายทั้งหมดแล้วเช่นกัน   คาดว่า ปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมกว่า 50 ล้านบาท

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

 

 

Related posts