อำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้ลงสำรวจช่วยเหลือชุมชนตรวจดูสะพานกำลังจะชำรุด

อำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้ลงสำรวจช่วยเหลือชุมชนตรวจดูสะพานกำลังจะชำรุด


วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญโดย มีนางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้เดินทางมาลงพื้นที่พบ พี่น้องชาวบ้านทายางชุม ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญพบผู้นำและชาวบ้าน พร้อมได้มาตรวจดูสะพานที่ชำรุดข้ามน้ำลำเซบายและถนนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรเป็นเส้นทางที่ชุมชนได้สัญจรไปมาขนสินค้าทางการเกษตร มาจำหน่ายซื้อขายสร้างรายได้ให้ครอบครัวขณะนี้สะพานข้ามน้ำลำเซบายกำลังชำรุดรถวิ่งผ่านและคนเดินทางไม่ปลอดภัย วันนี้นายก อบจ.ท่านได้เดินทาง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดูด้วยตนเองพร้อมพบปะสอบถามผู้นำและประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนตลอดทั้งผู้กำลังสัญจรไปมาสะพานที่กำลังชำรุดในขณะนี้ นายก อบจ.จะกล่าวกับผู้สื่อข่าวตลอดว่าหากพบเห็นถนนหรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนถนนหนทางไปมา.ไม่สะดวกก็สามารถแจ้งมายังอบจได้เพื่อจะหาทางช่วยเหลือแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ท้ายสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามประชาชนที่มาร่วม พบปะนายกว่าดีใจที่ได้เห็นหน่วยงานราชการ อบจ.ของเราได้มา ตรวจดู มาช่วยเหลือเพื่อจะได้สะพาน ใหมให้่ ปลอดภัยมากขึ้น
ภาพ/ทีมข่าว/ข่าว.ประวัตินิธิเตชะยศสกุล รายงาน

Related posts