อ่างทองผู้ติดเชื้อโควิด-19ระลอกสามพุ่งเกินร้อยคน ขณะที่ผู้ว่าฯประกาศใช้มาตรการควบคุมและป้องกันการ พื้นที่ควบคุมสูงสุดมีผลวันนี้

อ่างทองผู้ติดเชื้อโควิด-19ระลอกสามพุ่งเกินร้อยคน ขณะที่ผู้ว่าฯประกาศใช้มาตรการควบคุมและป้องกันการ พื้นที่ควบคุมสูงสุดมีผลวันนี้


สถานการ์การแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองยังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 7 รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 107 รายโดยยังคงผักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 85 รายรักษาหาย 22 ราย และมีผู้ต้องสังเกตอาการอีก 44 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากการเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรมกลุ่ม ทำให้ยอดผู้ติเชื้อเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงตั้งแต่หลังสงกรทนต์ที่ผ่านมา โดยจังหวัดอ่างทองต้องเตรียมความพร้อม LQ แห่งที่สองที่สนามกีฬา อบจ.อ่างทองและเตรียมปรับเป็นโรงพยาบาลสนามทันทีที่โควิดวอร์ดที่เตรียมไว้ไม่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้
ด้านนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประกาศใช้ มาตรการควบคุมพื้นที่ควบคุมสูงสุดมีผลตั้งแต่นี้(วันที่ 1พฤษภาคม )เป็นต้นไป โดยกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ฉบับที่ 7 เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติเคร่งครัด อาทิ ห้ามดำเนินกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค งานเลี้ยงสังสรรค์ งานรื่นเริง ในส่วนของงานประเพณี กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะต้องมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน สั่งปิดสถานบริการ ผับ บาร์ อาบอบนวด ร้านคาราโอเกะ สนามชนไก่สนามกัดปลา หรือกิจกรรมในทำนองเดียวกัน ห้ามเล่นตู้เกมส์ เครื่องเล่นเกมส์ทุกประเภท ห้ามเปิดบริการสนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ฯลฯในห้องปรับอากาศ สำหรับพื้นที่เปิดสามารถให้บริการได้ ถึงเวลา 21.00 น. ร้านอาหาร ที่ไม่ใช่ห้องปรับอากาศเปิดบริการภายในร้านได้ไม่เกิน เวลา 21.00 น. จำหน่ายให้นำกลับได้ไม่เกิน เวลา 23.00 และห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านในส่วนของ ตลาดนัดกลางคืน โต้รุ่ง ถนนคนเดิน ดำเนินการได้ตามเวลาปกติไม่เกิน เวลา 23.00 น.สถานที่ที่บริการตลอด 24 ชม. ให้ลดเวลาลง เป็นให้บริการ เวลา 04.00-23.00 น. การปฏิบัตินอกสถานที่ตั้ง ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการเอกชน พิจารณาดำเนินมาตรการขั้นสูงสุด เพื่อลดจำนวนการเดินทาง และโอกาสเสี่ยงติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ งดหรือชะลอการเดินทางโดยไม่มีเหตุจำเป็น สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่เดินทางเข้ามาพำนักในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 24และให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด

Related posts