ึลาดตระเวน 3 มิติ กวาดล้างยาเสพติดทะเลตราด

ลาดตระเวน 3 มิติ กวาดล้างยาเสพติดทะเลตราด

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 สั่งการ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ผนึกกำลังทุกหน่วยงานมั่นคงทางทะเล ค้นหาไอซ์ทุกซอกมุมทะเลตราด

จากกรณี มีการตรวจพบยาเสพติดประเภท 1 (ยาไอซ์) จำนวนมาก ลอยในทะเลและติดตามชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งพื้นที่จังหวัดตราด เมื่อช่วงต้นปี 63 กว่า 600 กก. และ ช่วงต้นปี 64 อีกกว่า 70 กก. ทำให้ฝ่ายข่าวประเมินว่าทะเลตราด อาจเป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อไปสู่ประเทศที่ 3 หรืออาจเป็นแหล่งพักยาขนาดบิ๊กล็อตในทะเล

พลเรือโทโกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1) จึงสั่งการให้ปฏิบัติการค้นหายาเสพติดในทะเล เพื่อกำจัดให้สิ้นซากไป พร้อมทั้งเป็นการป้องปรามมิให้พี่น้องชาวประมงและประชาชน ตามชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งที่เก็บได้ หากพบเจอจะไม่ปกปิดเจ้าหน้าที่หรือเก็บไว้กับตัว นำไปจำหน่ายหรือเสพ ระหว่างวันที่ 28-29 เม.ย.ที่ผ่านมา

โดยมอบหมายให้ นาวาเอกเกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1/ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (ผบ.มชด.) ผนึกกำลังทุกภาคส่วนออกลาดตระเวนทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ค้นหาแหล่งที่มาและกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ทะเลตราดให้สิ้นซาก

ซึ่งกำลังที่ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน โดยหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 (มชด./1) ประกอบด้วย ร.ล.กันตัง เรือ ต.83 เรือ ต.261 และเรือ ต.271 เฮลิคอปเตอร์ จากฝูงบินทหารเรือ 3141 (ฝูงบิน ทร.3141) จากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) กำลังของ ศรชล.จังหวัดตราด และ กอ.รมน.ตราด หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด (นปก.) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะช้าง ทัพเรือภาคที่ 1 (ศรภ.ทร.เกาะช้าง ทรภ.1) หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 (ฉก.นย.182) รวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง โดย น.อ.เกียรติกูล สุวรรณ ผบ.มชด. เป็นประธานวางแผนปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมช้างธรรมชาติ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 (ฐตร.ทรภ.1) อ.แหลมงอบ จ.ตราด

จากนั้นเริ่มปฏิบัติการ โดยกำลังทางเรือ เข้าตรวจพื้นที่ทางทะเลบริเวณหมู่เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก และเกาะรัง เรือยาง เข้าตรวจรอบเกาะในพื้นที่ชายฝั่งที่เดินเท้าเข้าไม่ถึง กำลังทางอากาศ บินลาดตระเวนค้นหาทางอากาศ และหน่วยงานทางบก ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองค้นหาบริเวณชายฝั่งที่น่าจะมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่หรือลอยมาติดในพื้นที่รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติ ตรวจพบเพียงบรรจุภัณฑ์ที่คาดว่าจะเป็นยาเสพติด ลักษณะตรงกับข้อมูลจากการข่าว แต่ได้ถูกเปิดออกแล้ว ไม่พบยาเสพติดหลงเหลืออยู่ภายในแต่อย่างใด

ภาพ/ข่าว ศรชล.ภาค 1

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

Related posts