TBCSD “ร่วมแรง ร่วมใจ สู้ภัยวิกฤต COVID-19” ส่งมอบ “สิ่งของมูลค่ารวม 400,000 บาท” ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม จำนวน 6 แห่ง 

TBCSD “ร่วมแรง ร่วมใจ สู้ภัยวิกฤต COVID-19” ส่งมอบ “สิ่งของมูลค่ารวม 400,000 บาท” ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม จำนวน 6 แห่ง

 

วันที่ 30 เมษายน 2564 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ซึ่งประกอบด้วยองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศจำนวนกว่า 40 องค์กร ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนให้ภาครัฐและภาคธุรกิจมีบทบาทที่สำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้กลับมาเกิดขึ้นระลอกใหม่ภายในประเทศไทยอีกครั้งอันส่งผลทำให้มีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนสูงขึ้น และมีอัตราการแพร่ระบาดที่เร็วมากขึ้นจนส่งผลทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ทำให้ต้องมีการดำเนินงานในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ในการรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศ

ทั้งนี้ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้แทนในนามของ TBCSD ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 มูลค่ารวม 400,000 บาท ตามความต้องการของโรงพยาบาล ประกอบด้วย อาหารกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1,000 ห่อ น้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด นม UHT จำนวน 500 กล่อง น้ำผลไม้ จำนวน 500 กล่อง ชุดของใช้ จำนวน 400 ชุด ชุด PPE จำนวน 300 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น หน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น ถุงคลุมขา จำนวน 100 คู่ ถุงมือยาง จำนวน 1,500 คู่ น้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 500 ลิตร ถุงขยะสีแดง จำนวน 100 กิโลกรัม และ รถเข็นของ จำนวน 2 คัน ให้แก่ โรงพยาบาลสนามจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี 2) โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3) โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 4) โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5) โรงพยาบาลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 6) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมส่งกำลังใจและช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งสำคัญครั้งนี้ไปให้ได้อย่างเร็วที่สุด

 

Related posts