ฉะเชิงเทรา – ภาคเอกชนมอบของผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนโรงพยา บาลสนาม สู้ภัยโควิด19

ฉะเชิงเทรา – ภาคเอกชนมอบของผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนโรงพยา บาลสนาม สู้ภัยโควิด19


วันนี้ ( 29 เมษายน 2564) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และวัสดุอุปกรณ์ จากหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว YEC ฉะเชิงเทราและสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ตู้เย็น ไมโครเวฟ พัดลม กระติกน้ำร้อน กาแฟสำเร็จรูป นม อาหาร กล่องใส่อาหาร และน้ำดื่ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า และโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยทหารพัฒนา อ.พนมสารคาม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด 19 นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรายังกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญในการนำสิ่ง ของมาสนับสนุนมอบให้โดยจังหวัดฉะเชิงเทราเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปใด้ ด้วยกัน
ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา
สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts