กฟผ.ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์และของใช้ป้องกันโควิด 19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ รพ.สนาม

กฟผ.ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์และของใช้ป้องกันโควิด 19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ รพ.สนาม

ณ โรงพยาบาลชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี นายดำรงค์ ไสยะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟผ. ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์และของใช้ที่จำเป็น สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจทางด้านการแพทย์ รวมถึงเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ จ.ชลบุรี

โดยมี แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี และ ภก.ประเสริฐ กิจจารุวรรณกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เป็นผู้แทนร่วมรับมอบ

  ต่อมาได้นำคณะผู้ปฏิบัติงาน นำโดย นางสาว สุทธินี เดชผ่อง หัวหน้าแผนกสุขภาพอนามัย โรงไฟฟ้าบางปะกง พร้อมด้วย นายพลากร บุญห่อ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าบางปะกง ได้ร่วมกันส่งมอบตู้แรงดันบวก จำนวน 2 ชุด ให้แก่จุดคัดกรอง ณ ศาลาอเนกประสงค์ ของชลบุรี โดยมี แพทย์หญิงสุชาดา อโณทยานนท์ รอง ผอ.กลุ่มภารกิจบริการปฐมภูมิฯ เป็นผู้รับมอบ

แพทย์หญิงสุชาดา อโณทยานนท์ ได้เปิดเผยความรู้สึกกับทีมประชาสัมพันธ์ฯ ว่าตู้แรงดันบวกที่ กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง ได้นำส่งมอบในวันนี้ เป็นประโยชน์ต่อจุดคัดกรองโรคโควิด 19 ของจังหวัดชลบุรี เป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันทาง กฟผ. ได้ส่งมอบให้ตั้งแต่การระบาดระลอก 2 ยังประจำการใช้งานอยู่เพียงชุดเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน ในจุดคัดกรองของจังหวัดชลบุรี เนื่องจากมีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรค เป็นจำนวนมาก บางวันมีจำนวนผู้ใช้บริการมากถึง 2,000 ราย ซึ่งตู้แรงดันบวกที่ได้รับ จาก กฟผ. และนำมาใช้งานอยู่ในขณะนี้ นับเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทั้งในส่วนของทีมแพทย์ และผู้ที่เข้ารับการตรวจ ในส่วนนี้ หมอ ในฐานะผู้แทนของโรงพยาบาลชลบุรี ขอขอบคุณ กฟผ. มา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ. อีก ในอนาคต

ภาพ/ข่าว ปชส.กฟผ.

นิราช/นันทพล/พิชญ์ญญา ทิพย์ศรี รายงาน

Related posts