รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีรับหนังสือข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2564กับตัวแทนสหภาพแรงงานจังหวัดชลบุรี

.รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีรับหนังสือข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2564กับตัวแทนสหภาพแรงงานจังหวัดชลบุรี

…..เมื่อเวลา11.30น.วันที่ 30 เม.ย.2564 ที่ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตัวแทนสหภาพแรงงานจังหวัดชลบุรีจำนวน 15 คน เข้ายื่นหนังสือข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2564ให้นายกรัฐมนตรี ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้

ทางตัวแทนสหภาพแรงงานจังหวัดชลบุรี ได้เข้ายื่นหนังสือในครั้งนี้เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2564 และเพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของภาครัฐที่มีต่อผู้ใช้แรงงาน นำเสนอปัญหาจากการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจต่อผู้ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ด้านนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รับปากกับทางตัวแทนสหภาพแรงงานจังหวัดชลบุรีว่าจะส่งมอบให้กับทางจังหวัดดำเนินการต่อไป

 

วิศาล///ชลบุรีปู

 

Related posts