ศปก.เทศบาลนครเชียงราย จัดเจ้าหน้าที่ เข้มโควิด19 ตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่กักตัว

ศปก.เทศบาลนครเชียงราย จัดเจ้าหน้าที่ เข้มโควิด19 ตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่กักตัว

 

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะ ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยพันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันปล่อยแถว เจ้าหน้าพนักงาน กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครเชียงราย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมือง เชียงราย เพื่อออกปฏิบัติงานในการป้องกันโควิด19 ตามการสั่งการของ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย โดยได้กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อลดการระบาดโควิด19

 

ทั้งนี้ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ บุคลากรในการสอบสวนโรค วางมาตรการคัดกรอง ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยง ให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ติดตามผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจากโควิด19 แต่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลาอีก 14 วัน ตามขั้นตอนของสาธารณสุข

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะ ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนที่ต้องเฝ้าระวังโควิด19 สูงสุด เพราะในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีผู้ป่วยโควิด19 สะสมรวม 111 ราย โดยมีพื้นที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนครเชียงราย คือ ตำบลเวียง ตำบลรอบเวียง และตำบลริมกก ถึงแม้ว่าวานนี้จะไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม แต่ก็ต้องเฝ้าระวังสูงสุดไว้ก่อนหาก14 วัน ไม่พบเชื้อเพิ่มเติมในพื้นที่ ถือว่าทุกคนให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดเชียงรายดี และภาวะการใช้ชีวิตปกติก็จะกลับมาโดยเร็ว

 

ทั้งนี้ทาง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครเชียงราย ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานของเทศบาลนครเชียงราย ร่วมด้านการปกครอง ออกตรวจร่วมกับทาง ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ เพื่อป้องกันการมั่วสุ่มและรวมกลุ่ม ที่เสี่ยงต่อการระบาดของโควิด19 ได้///

Related posts