เพชรบูรณ์ต้านไม่อยู่! ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ยอดสะสม 65 ราย

เพชรบูรณ์ต้านไม่อยู่! ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ยอดสะสม 65 ราย


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการ Covic 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เผยตั้งแต่วันที่ 1-29 เมษายน 2564 สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิด timeline พบผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย มียอดสะสมจำนวน 65 ราย และมีคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด! ที่ 850/2564 และ คำสั่งที่ 858/2564 (เพิ่มเติม) เรื่อ การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ถึงวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามหรือข้อสั่งการให้ปฏิบัติต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และตามมาตรา 51 หรือมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ลงนาม
ขณะที่นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นห่วงสถานการณ์โควิด-19 พร้อมสั่งทุกหน่วยงานให้ดำเนินทุกมาตรการอย่างเข้มข้น เพื่อความปลอดภัยของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงอยากให้สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะที่ออกนอกเคหะสถานหรือออกนอกบ้านในสถานที่ต่างๆ ขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้านหรือนอกเคหะสถานและขอชื่นชมพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการสาธารณสุข ลดการรวมกลุ่ม หลีกเลี่ยงการเดินทาง เน้นทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home มั่นใจว่าจังหวัดเพชรบูรณ์จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว
นายศุภเดช คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts