ชุมพร – ตำรวจฯชุมพร รณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยสวมหน้ากากอย่างถูกต้องตลอดเวลา

ชุมพร – ตำรวจฯชุมพร รณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยสวมหน้ากากอย่างถูกต้องตลอดเวลา


วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ร่วมกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร กรมประชาสัมพันธ์ และ ประชาสัมพันธ์ ตำรวจภูธร ภาคแปด รณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร
ให้กับประชาชนชาวชุมพรรับทราบ โดย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สวมใส่หน้ากาก อนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลางดการรวมกลุ่มรับประทานอาหารโดยไม่เว้นระยะห่าง หรือกิจกรรมที่ต้องถอดหน้ากากอนามัยโดยไม่จำเป็น พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งทางวินัยและคดีอาญา คำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 1274/2564 สั่ง ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 เพิ่ม ชุมพรเพิ่มมาตรการเข้มออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักให้สวมหน้ากากอย่างถูกต้องตลอดเวลา ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1275/2564 สั่ง ณ วันที่ 27 เมษายน 2564
พ.ต.อ.ชนินทร์ ณรงค์น้อย ผกก.สภ.เมืองขุมพร มอบหมายให้ ร.ต.ต.ชิตชัย พยัญตา รอง สว.(จร), ชุด ชมส.สภ.เมืองชุมพร ประชาสัมพันธ์ บริเวณ – ตลาดปฐมพร ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร – ตลาดหมอพนัส ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร ให้ ปชช.ป้องกันไวรัส โควิด-19 โดยให้สวมใส่เมส หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อออกนอกบ้าน หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม ล้างมือด้วยเจลแออกอฮอล์ ดูแลร่างกายให้สะอาด และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล พร้อมทั้งช่วยสังเกตุ บุคคลที่เดินทางจาก พื้นที่เสี่ยง พบเห็นให้แจ้งจนท.ทราบ และให้ปฏิบัติตามประกาศของ จว.ชุมพร อย่างเคร่งครัด
ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

Related posts