สงขลา / เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อแหล่งชุมชนมัสยิดป้องกันโควิดหลังประกาศเคอร์ฟิว

สงขลา / เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อแหล่งชุมชนมัสยิดป้องกันโควิดหลังประกาศเคอร์ฟิว

วันนี้ ( 28 เม.ย. 64 ) ที่มัสยิดยาบัลโรดเหร๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันองค์กรบริหารสวนจังหวัดสงขลา (อบจ.) ร่วมกับทางเทศบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา เข้าทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับมัสยิดเก่าแก่มานานกว่า 200 ปี และตามชุมชนพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่กันอย่างแออัดหนาแน่น หลังมีประกาศห้ามออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 4 ทุ่ม ไปจนถึงรุ้งเช้าตี 4

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายสาธารณภัย สำนักการช่าง ควบคุมโดยนายเกรียงไกร ไชยมิตร หัวหน้างานป้องกันฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ 4 นาย ประสานนายจตุพร เขียวเจริญ สจ. เขตพื้นที่ อำเภอสิงหนคร ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด – 19 ภายในบริเวณ หมู่ 4 ตำบลหัวเขา ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่ประมาณ 200 กว่าปี มีชุมชนตั้งอยู่ไม่ต่ำกว่า 1000 ครัวเรือน นับเป็นชุมชนหนึ่งที่มีประชาชนอยู่กันอย่างแออักหน้าแน่น จึงเป็นจุดเสี่ยงในการเกิดแพร่ระบาดเชื่อโควิด -19 ได้ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ จะทำอาชีพประมง และเป็นแม่ค้าที่ต้องออกไปทำงาน สามารถติดเชื้อเข้ามาในชุมชนได้ หลังได้มีการห้ามประชาชนออกจากเคหสถาน ในเวลา 4 ทุ่มไปจนถึง ตี 4 รุ่งเช้า ทำให้ทุกคนต้องอยู่ติดกับบ้าน ด้วยความเป็นห่วง ไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์กรบริหารจังหวัดสงขลา เร่งทำการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไว้ก่อน นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันนี้เป็นได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับมัสยิด ซึ่งเป็นมัสยิดแรกในตำบลหัวเขา เพื่อป้องกันผู้ที่เข้ามาทำพิธีทางศาสนา จะได้มีความปลอดภัย ถึงแม้พี่น้องชาวมุสลิมก่อนจะเข้าทำพิธีทางศาสนาหรือเข้าระหมาดได้ทำความสะอาดร่างกายแล้วก็ตาม แต่ด้วยความไม่ประมาณ ทาง อบจ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฆ่าเชื่อ สถานที่เพื่อความสบายใจและสะอาดยิ่งขึ้น หากมีมัสยิดไหน หรือวัดวาอาราม ไม่ว่าจะเป็นที่สาธารณะที่ต้องการให้ อบจ. เข้าไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกอำเภอ อย่างไรก็ดี ถึงแม้ทางการจะเข้ามาทำความสะอาดฆ่าเชื้อให้ก็ตาม ก็ขอให้ดูแลตัวเองพยายามอยู่กับบ้าน ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ และต้องสวมแมสก์ ล้างมือ ลดไปในที่เสี่ยงที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก ทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน หากมีอาการรีบพบแพทย์เพื่อตรวจเช็ค ทางด้าน นายอาหมัด ฮะยีหมีน รองโต๊ะอิหม่ำชุมชนบ้านหัวเขา การที่เราได้ขอให้ทางหน่วยงานเข้ามาพ่นฉีดยาฆ่าเชื่อโรคระบาดโควิ – 19 ที่กำลังระบาดสูงอยู่ในขณะนี้ ปกติแล้วทางชุมชนได้เข้มงวดปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานของราชการ และท่านจูฬาราชมนตรีอยู่แล้ว โดยเฉพาะในมัสยิดผู้ที่เข้ามาระหมาดจะให้นั่งระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย และฆ่าเชื้อโดยการล้างมือ และมีการลดเวลาการระหมาดลง ประกอบกับทางการได้ประกาศเคอร์ฟิว ในช่วงนี้ ต้องระหมาดอยู่กับบ้านของตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยง ให้พ้นวิกฤติในช่วงนี้ไปก่อน ที่จะมารวมตัวกันที่มัสยิดต่อไป…

 

Related posts