ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีขอชาวจันท์ช่วยกันป้องกันลดการติดเชื้อ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 4 ประการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีขอชาวจันท์ช่วยกันป้องกันลดการติดเชื้อ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 4 ประการ ตัดห่วงโซ่วงรอบ 3 วันนี้ตัวเลขผ็ติดเชื้อลดลง ย้ำไม่ประกาศปิดเมืองเพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจลดผลกระทบ ผลไม้จันทบุรีปลอดภัยสร้างรายได้

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยในรายการ ผู้ว่าพบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี ว่า สถานการณ์โควิดของจังหวัดจันทบุรี ในช่วงนี้ยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากมีจำนวนสถิติพบผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกเพิ่มขึ้น 2 หลักในรอบสัปดาห์ และที่น่าเป็นห่วงคือพบผู้ติดเชื้อที่ไม่รู้สาเหตุไทม์ไลน์ซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาด วงรอบที่ 3 การแพร่ระบาดครั้งนี้เป็นผลพวงจากเทศกาลสงกรานต์ที่มีการเคลื่อนย้ายคน นักท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้องกับอาชีพทางการเกษตรมาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี อย่างไรก็ตามจังหวัดจันทบุรียังไม่มีมาตราการปิดเมืองเนื่องจากในขณะนี้ผลไม้ของเกษตรกรกำลังเก็บผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ เป็นการสร้างรายได้แก่เกษตรกรและ การเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกสู่ต่างประเทศ หากมีมาตรการเข้ม ปิดเมือง ตั้งด่าน จะส่งผลเสียมากกว่าผลดี ทั้งนี้ขอให้ชาวจันทบุรียึดแนวทางการปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด สวมแมสเมื่อออกจากเคหะสถาน 100 % หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 4 ประการ คือ 1.งดใกล้ชิดบุคคลเสี่ยง 2.หลีกเลี่ยง และ งดเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง เช่น สถานบันเทิง แหล่งชุมชน คนแออัด 3.งดกิจกรรมเสี่ยง เช่น งดงานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมสนุกสนานร้องรำทำเพลง ไม่สัมผัสใกล้ชิดบุคคลหรือวัตถุสิ่งของ 4.งดการเดินทางช่วงเวลาเสี่ยง เช่นการเดินทางไปร่วมเทศกาลวันสำคัญ นอกจากนี้ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่ การเว้นระยะห่าง สวมใส่แมส หมั่นล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะ อย่างไรก็ตามหลังจากที่ชาวจันทบุรีให้ความร่วมมือในการป้องกันและลดการแพรระบาดของโรคส่งผลให้วันนี้ตัวเลขของการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มลดลงเหลือเป็นตัวเลขหลักเดียว เบื้องต้นได้รับรายงานจากสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเพียง 9 ราย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ชาวจันทบุรีทุกคนที่ช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด อย่างเคร่งครัด ซึ่งคาดว่าจันทบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็น 0 ในเร็ววันนี้ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของชาวจันทบุรีทุกคน

ชลาธร รัตตพลสกุล /จันทบุรี

Related posts