สุโขทัย-พ่อเมืองและประชาชนสร้างขวัญกำลังใจให้หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อส. มอบอาหารเครื่องดื่มส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

สุโขทัย-พ่อเมืองและประชาชนสร้างขวัญกำลังใจให้หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อส. มอบอาหารเครื่องดื่มส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

 

 

สถานการณ์ covid19 ประจำจังหวัดสุโขทัยในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 87 ราย กำลังรักษา 74 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 13 ราย

ที่อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ซึ่งเป็นสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ปลัดจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจ ประชาชนและหน่วยงานต่างๆนำสิ่งของอาหารเครื่องดื่ม มอบให้เจ้าหน้าที่หมอ พยาบาล และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน. หรือ อส.สุโขทัย ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสุโขทัย พร้อมกำชับมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกสถานที่ด้วย ขณะนี้มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม แห่งนี้จำนวน 13 ราย ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสนามได้ขอความร่วมมือญาติผู้ป่วย ที่จะนำอาหารหรือของเยี่ยมมาให้กับผู้ป่วยนั้น ขอให้นำมาในช่วงเวลา 11.00 – 12.00 น. และ ช่วงเวลา 16.00 – 17.00 น. เท่านั้น และวางสิ่งของไว้ที่โต๊ะด้านหน้าอาคาร จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลมานำสิ่งของที่ฝากไว้เข้าไปให้คนไข้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขณะที่จังหวัดสุโขทัย ได้ออกประกาศมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 33 ให้ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 และมีความเสี่ยงสูงให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่ทันที และทำการกักตัวคนที่มีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูง ณ เคหสถานหรือที่พำนักของบุคคลนั้น และห้ามออกนอกสถานที่ดังกล่าวจนกว่าจะพ้นกำหนด 14 วัน นับจากวันล่าสุดที่สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19

 

ทุกคนต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนปรับ 20,000 บาท อีกทั้งเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรค ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ใช้แอพไทยชนะ และในวันนี้จะมีรถตรวจเชื้อโควิด 19 รถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย มาทำการตรวจเชื้อ ให้กับประชาชน ฟรี ที่โรงพยาบาลสุโขทัย หากประชาชนที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 สามารถมาทำการตรวจหาเชื้อได้ ที่โรงพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน

 

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Related posts