ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนสั่งห้ามเดินเรือในลำน้ำสาละวินโดยเด็ดขาด

ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนสั่งห้ามเดินเรือในลำน้ำสาละวินโดยเด็ดขาด

จากเหตุการณ์ กองกำลังกะเหรี่ยง KNU เข้าโจมตี ฐานที่มั่น ซอแลท่า ของ ทหารพม่า มีราษฎรไทย ในพื้นที่บ้านแม่สามแลบ ได้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย ประมาณ 450 คน โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสบเมย สถานีตำรวจภูธรสบเมย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสบเมย ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับราษฎรดังกล่าว

นายสิธิชัย จินดาหลวง กล่าวว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีคำสั่งปิดจุดผ่อนปรนทางการค้า หมู่บ้านแม่สามแลบ และงดการเดินเรือในลำน้ำสาละวิน ตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายนเป็นต้นไป และห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนกรณีผู้หนีภัยความไม่สงบ ชาวพม่า หลบหนีข้ามฝั่งมายังฝั่งไทย จะได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ คือนำผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา พักรอในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว (พื้นที่แรกรับ) ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของทางทหาร บริเวณชายแดน โดยมีการคัดกรอง COVID – 19 และแยกพื้นที่กรณีมีผู้ติดเชื้อ ตามมาตรการสาธารณสุขต่อไป และในส่วนกระบวนการทางสาธารณสุขอื่นๆ ได้มีมาตรการในการเตรียมความพร้อมรองรับไว้ครบถ้วนแล้วตามหลักมนุษยธรรม

ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนกล่าวอีกว่า กรณีการสู้รบมีความรุนแรงและยืดเยื้อมีแผนดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้หนีภัยความไม่สงบชาวพม่า เข้าไปพักรอในพื้นที่พักรอที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งห่างจากชายแดน ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยจะดูแลตามหลักมนุษยธรรม (อาหาร,น้ำ,ยารักษาโรค) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศลเอกชนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนช่วยเหลือ โดยขณะนี้จังหวัดยังไม่มีประกาศรับบริจาคแต่อย่างใด การช่วยเหลือราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นอยู่ในความดูแลช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐหากเกินขีดความสามารถจะได้ประกาศขอรับบริจาคต่อไปและหากมีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวพม่าหลบหนีข้ามฝั่งมายังฝั่งไทย ในเบื้องต้นจะกำกับดูแลโดยฝ่ายทหาร หากเกินขีดความสามารถจะประสานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อประกาศขอรับบริจาคช่วยเหลือต่อไป ในขณะเดียวกันทหารพรานจากกรมทหารพรานที่ 36 แม่สะเรียง ก็ได้เสริมกำลังเข้าพื้นที่เพื่อป้องการชายแดนและช่วยเหลือราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ตามแนวชายฝั่งแม่น้ำสาละวิน

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

Related posts