สระแก้ว/เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วมอบชุดธารน้ำใจสู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

สระแก้ว/เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วมอบชุดธารน้ำใจสู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

*****ของ(27 เม.ย.) ที่ หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สถานกาชาดที่ 6 อรัญประทศและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วร่วมมอบชุดชุดธารน้ำใจสู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 475 ชุด พร้อมทั้งแอลกอฮอร์และหน้ากากผ้า ให้กับผู้กักตน 14 วันและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้แทนในการรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายต่อไป

*****นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ชุดธารน้ำใจสู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้กักตน 14 วันรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยอสม.ได้สำรวจผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ รายงานข้อมูลเพื่อขอความช่วยเหลือผ่านทาง Application “พ้นภัย” ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยซึ่งทางสภากาชาดไทยเมื่อได้รับทราบข้อมูลการร้องขอความช่วยเหลือจึงได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศนำชุดธารน้ำใจสู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 มามอบให้แก่ประชาชนที่รับได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวันนี้ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้แทนในการรับ

***ภาพ/ประจัก สารการ /ข่าว สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts