สระแก้ว-สาธารณสุขคลองหาดตรวจคัดกรองเชิงรุกให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบฟรี

สระแก้ว-สาธารณสุขคลองหาดตรวจคัดกรองเชิงรุกให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบฟรี


*****ของวันที่ 27 เมษายน 2564 ภายใต้อำนวยการของ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอคลองหาด ตรวจคัดกรองเชิงรุกให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหาดฟรี จากหน่วยตรวจเคลื่อนที่ 1)ณ วัดคลองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง เวลา 08.00 -12.00 น.(381ราย)และ 2)ณ วัดคลองไก่เถื่อน หมู่ 1 ตำบลคลองไก่เถื่อนเวลา13.00-16.00น.(571ราย)เฉพาะคนไทยที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดย นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอคลองหาด พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอ และสมาชิก อส. อำเภอคลองหาด เข้าร่วมตรวจโรคโควิดร่วมกับประชาชนรวมทั้ง 2 แห่ง มีผู้เข้ารับการตรวจจำนวนทั้งสิ้น 952 ราย
*****สระแก้วติดเชื้อ 11 ราย ผู้ว่าฯ ออกคำสั่งเข้มห้ามจัดงานสังสรรค์ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน จังหวัดสระแก้ว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11 ราย สะสม 298 ราย พบว่ายังเชื่อมโยงกับงานบวชที่อรัญประเทศและสัมผัสเชื้อภายในครอบครัว โดยพบเด็ก 2 ขวบและผู้สูงอายุ 80 ปีติดเชื้อ ผู้ว่าฯ ออกคำสั่งฉบับที่ 34 ห้ามจัดประชุมสัมมนา ห้ามบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในทุกสถานที่ ห้ามจัดงานรื่นเริงทุกรูปแบบ ให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถาน
*****นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า วันนี้(27 เมษายน 64) จังหวัดสระแก้วมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11 รายมาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาลและการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน เป็นชาย 7 ราย หญิง 4 ราย อายุระหว่าง 2-51 ปี สัญชาติไทย ทำให้การระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 4–26 เมษายน 2564 จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 298 ราย เข้ารักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และโรงพยาบาลสนามรวมทั้งสิ้น 172 ราย รักษาหายแล้ว 126 ราย ส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 1 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 89 ไม่มีอาการ ที่เหลือมีอาการเล็กน้อย มีปอดอักเสบ 4 รายและปอดอักเสบรุนแรง 1 ราย ภาพรวมตอนนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว เป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงโบว์ลิ่งผับ 60 ราย รองลงมาเป็น REV UP ผับ 40 ราย , งานบวชบ้านสันติสุขตำบลผ่านศึก อ.อรัญประเทศ 48 ราย ร้านเกอิชา คาราโอเกะ อรัญประเทศ 17 ราย ,ร้านโรงพักอรัญ 13 ราย , ติดจากสถานบันเทิงผับที่พัทยา 8 ราย เที่ยวอ่างเก็บน้ำพระปรง อ.วัฒนานคร 6 ราย งานแต่งที่บริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอรัญประเทศ จำนวน 3 ราย จากพื้นที่เสี่ยงใน กทม. 6 ราย และอื่นๆ จำนวน 97 ราย
*****นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ถึงรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ว่า ผู้ป่วยยืนยัน 5 ราย มีความสัมพันธ์ของการเกิดโรคกับผู้ป่วยที่ไปร่วมงานบวชที่หมู่บ้านสันติสุข ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ โดยเป็นครอบครัวของเพื่อนบ้านและสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่ 210 ซึ่งผู้ป่วยหนึ่งในสองรายที่ติดเชื้อวันนี้เป็นเด็ก อายุเพียง 2 ขวบเท่านั้น โดยผู้ป่วยรายดังกล่าวได้มาดื่มเหล้าที่อำเภอคลองหาดจึงมีผู้ติดเชื้อในวงเหล้าจำนวนมาก วันนี้พบผู้ติดเชื้อใหม่อีก 3 ราย โดยเป็นผู้สัมผัสเชื้อในครอบครัวของผู้ที่ไปนั่งดื่มด้วยกัน ที่อำเภอเมืองสระแก้วมีผู้ติดเชื้อ 1 รายเป็นสามีของผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ อำเภอวังสมบูรณ์มีติดเชื้อใหม่ 2 ราย สัมผัสเชื้อร่วมบ้านจากผู้ป่วยรายเมื่อวานนี้ที่เป็นช่างเสริมสวยจาก กทม.เดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์ ก่อนแพร่กระจายเชื้อสู่พ่อวันนี้พบว่าพี่สาวและย่าอายุ 80 ปี ติดเชื้อด้วย อำเภอโคกสูง 1 รายวันนี้มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงจังหวัดบุรีรัมย์แล้วกลับบ้านที่จังหวัดสระแก้วทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ออกคำสั่งมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 34 ซึ่งสาระสำคัญ ได้แก่ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มประชุม การสัมมนา แจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ การจัดเลี้ยง การปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในทุกสถานที่ ตลาดโต้รุ่ง ตลาดนัดกลางคืนต้องเปิดไม่เกิน เวลา 21.00 น.
*****ห้ามจัดกิจกรรมทางสังคมทุกสถานที่ เว้น งานบวช งานศพ ให้จัดได้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของศาสนาหรือประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 30 คน และห้ามการจัดให้มีงานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงในกิจกรรมดังกล่าวทุกรูปแบบ รวมทั้งให้ประชาชนในจังหวัดสระแก้วสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาขณะอยู่นอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตนหรือเมื่อเข้าไปในที่สาธารณะ ฝ่าฝืนมีโทษตาม พ.ร.ก.การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เป็นต้น
***ภาพ/นายอำเภอคลองหาด/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts