ชุมพร – ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณเนิน 491

ชุมพร – ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณเนิน 491


วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลว1030น พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.44/รอง ผอ.รมน. จังหวัด ช.พ.(ท.) พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นอภ.ท่าแซะ, นายก อบต.รับร่อ, นายสุนทร น้อยราช กำนันตำบลรับร่อ และผู้แทนป้องกันจังหวัด ร่วมตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณเนิน 491 เพื่อการป้องกัน และรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ตั้งแต่ยามปกติ เกี่ยวกับการเตรียมพื้นที่รองรับ ผู้หลบหนีภัยการก่อความไม่สงบเมียนมาร หากมีการอพยพเข้ามา รวมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 จากการพบปะกันของประชาชนตามแนวชายแดน ตลอดจนการลักลอบขนส่งสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่อาจจะนำเข้ามาภายในประเทศ ในการนี้ ยังได้เยี่ยม มอบอาหารว่าง และเครื่องดืม เพื่อให้กำลังใจกับ กำลังหลัก(ฉก.ร.25) กำลังประจำถิ่น(ตชด.4102) และกำลังประชาชน(ชรบ., อพป., อส.กร.) ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างบูรณาการ ด้วยความเข้มแข็ง ณ ที่ตั้งชุดเฝ้าตรวจ 4102 หมู่ที่ 10 ตำบลรับร่อ (ช่องหินดาด) อ.ท่าแซะ จว.ช.พ. ทั้งนี้ ทุกหน่วยได้ซักซ้อมความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ที่กำหนดได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง สถานการณ์ทั่วไปยังคงอยู่ในสภาวะที่ปกติ
ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts