นครนายก – จปร.มอบพันธุ์ข้าวพระราขทานแก่เกษตรกร 27 เมษายน 2564

นครนายก – จปร.มอบพันธุ์ข้าวพระราขทานแก่เกษตรกร 27 เมษายน 2564

 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน กข79 แก่เกษตรกร ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับเกษตรกรนำไปเพาะปลูกเพื่อหมุนเวียนพันธุ์ข้าวในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนครนายก

 

ที่โรงสีพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลโทจิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์ข้าวพระราชทาน กข 79 จำนวน 1,260 กิโลกรัม ให้กับเกษตรกรหมู่ที่ 3 ,5 และหมู่ที่ 7 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนาก เพื่อนำไปเพาะปลูกในฤดูการทำนาที่จะมาถึง เป็นการหมุนเวียนพันธุ์ข้าวในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครนายก พันธุ์ข้าวดังกล่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปลูกข้าว กข 79 ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563และทรงเก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกรจังหวัดนครนายก จากผลผลิตดังกล่าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้ดำเนินการอบและทำความสะอาดข้าวเปลือก และมอบให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรดังกล่าว

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

 

Related posts