ผู้ว่าฯ สระแก้ว ” มอบชุดธารน้ำใจ ให้ผู้ได้รับผลกระทบโรคโควิด 19 ” เขตอำเภอเมืองสระแก้ว

 

 

ผู้ว่าฯ สระแก้ว ” มอบชุดธารน้ำใจ ให้ผู้ได้รับผลกระทบโรคโควิด 19 ” เขตอำเภอเมืองสระแก้ว

 

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจสู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโรควิด-19 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโรคโควิด -19 เขตอำเภอเมืองสระแก้ว ณ หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และแม่บ้านมหาดไทย ในนามเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว

 

เนื่องจากเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 จากการแพร่ระบาดในปัจจุบันมีจำนวนสูงมากขึ้น

 

   เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้กักกันตนจำนวน 14 วัน และผู้ได้รับผลกระทบ จึงขอความร่วมมืออาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เร่งสำรวจจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ รายงานตามข้อมูล เพื่อขอความช่วยเหลือผ่าน Applicatlon “พ้นภัย” ของสภากาชาดไทย ซึ่ง Application ดังกล่าว ได้มีการร้องขอเริ่มต้นจาก อสม. ซึ่งได้คัดกรองประชาชนที่เดือดร้อนและบันทึกข้อมูลขอความช่วยเหลือขึ้นไปตามลำดับชั้น จนถึงสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ และผู้ได้รับผลกระทบในพิ้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว จำนวน 7 ตำบล และได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ผ้าหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอร์ 70% จำนวน 475 ชุด/ชิ้น

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เหล่าการชาดจังหวัดสระแก้ว สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ให้การสนับสนุนชุดธารน้ำใจ ร่วมมอบให้ อสม. เป็นผู้แทนรับมอบไปแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

 

ภาพ/ข่าว โดย

ภัทรพล มานะสร้าง

ธีระ อำพันสง่าวงค์ อู้อี้

วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ

จัด กุ่มประสิทธิ์

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว

 

 

Related posts