โรงพยาบาลลำพูน ฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรด่านหน้าที่ทำหน้าที่สู้ภัยโควิด-19 และประชาชนกลุ่มเสี่ยง เป็นการฉีดเข็มแรกในครั้งที่ 2

โรงพยาบาลลำพูน ฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรด่านหน้าที่ทำหน้าที่สู้ภัยโควิด-19 และประชาชนกลุ่มเสี่ยง เป็นการฉีดเข็มแรกในครั้งที่ 2

 

วันนี้(27 เมษายน 2564) ที่อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร, นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรด่านหน้าที่ลงไปควบคุมกำกับสังคม ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยตรง รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคหัวใจ เดินทางมาฉีดวัคซีนซิโนแวค ที่โรงพยาบาลลำพูน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรวัคซีนให้ฉีดในครั้งที่ 2 ของจังหวัดลำพูน โดยได้จัดสรรแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

 

ด้าน แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน เผยว่า สำหรับวันนี้โรงพยาบาลลำพูนได้มีการเปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดวัคซีนมาให้กับจังหวัดลำพูน โดยครั้งแรกกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรวัคซีนมาให้จำนวน 1,800 โดส เพื่อฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้าของจังหวัดลำพูน ซึ่งได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และกลุ่มของ อสม. ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยได้ฉีดครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2564 ซึ่งขณะนี้ได้ได้ดำเนินการฉีดไปทั้งหมดประมาณ 900 คน ส่วนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรวัคซีนให้กับจังหวัดลำพูน จำนวน 10,000 โดส แต่จัดมารอบแรกประมาณ 4,000 กว่า โดส โดยครั้งที่ 2 ได้จัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนทั้งหมดทุกอำเภอ กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคลากรด่านหน้าที่สู้ภัยโควิด-19 อาทิ ทหาร ตำรวจ รวมถึงเจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 โดยตรง และ กลุ่มที่ 3 ประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคหัวใจ เป็นต้น ซึ่งการฉีดวัคซีนในครั้งที่ 2 ได้มีการเปิดบริการฉีดวัคซีนตั้งแต่เมื่อวานนี้ (26 เมษายน 2564 ) ทำการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,400 กว่า โดส เป็นการฉีดให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งจังหวัดลำพูนที่ทำหน้าที่ลงพื้นที่สอบสวนโรค ตรวจคัดกรอง ตรวจป้ายเชื้อ และการรักษาในสถานพยาบาล ก็จะทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น เพราะว่าได้รับวัคซีนเข็มแรกกันทุกคน

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะได้มีการจัดสรรวัคซีนในรุ่นต่อๆไป ซึ่งจากเดิมที่จะทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในเดือน มิถุนายน 2564 ตอนนี้อาจจะมีกำหนดการในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเร็วขึ้น ถ้าเกิดว่าถึงในรอบของประชาชน ทางสาธารณสุขจะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบและเดินทางเข้ามาฉีดวัคซีน ตอนนี้อยากจะให้ประชาชนได้ช่วยกันแอดไลน์ “หมอพร้อม” เพราะว่าการจองวัคซีนเราจะให้จองผ่านทาง “หมอพร้อม” เนื่องจากโรงพยาบาลจะจัดฉีดให้ได้รอบละ 100 คน ต่อชั่วโมง หากประชาชนไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยแต่เดินทางมาฉีดก็สามารถฉีดได้แต่ต้องรอคิวยาว แต่ถ้าเกิดทะเบียนก็จะได้คิวในการฉีดวัคซีนก่อนตามชั่วโมงที่ทางโรงพยาบาลกำหนด ซึ่งจะใช้เวลาในการฉีดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อย พอฉีดวัคซีนแล้วต้องสังเกตอาการอย่างน้อยที่โรงพยาบาลครึ่งชั่วโมงถึงจะกลับบ้านได้

……….

คมศักดิ์ หล่อเถิน ..ข่าว/ภาพ

Related posts