จิตอาสาพระราชทานตำบลไร่ขี พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านไร่ขี ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

🔴จิตอาสาพระราชทานตำบลไร่ขี พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านไร่ขี ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


♦️วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
🔶เวลา 08.30–12.00 น.
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ/ผอ.ศอ.จอส.อ.ลืออำนาจ พร้อมด้วย นายกิตติโชค เพ็งจันทร์ กำนัน ต.ไร่ขี ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ต.ไร่ขี จำนวน 54 คน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนภายในบ้านไร่ขี หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ดูสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ทำให้การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้//ภาพ/ข่าว//บัณฑิต/สนุกพันธุ์//รายงาน//อำนาจเจริญ//0644560091

Related posts