เลขานายกอบจ.ฉะเชิงเทราลงพื้นที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เลขานายกอบจ.ฉะเชิงเทราลงพื้นที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายไพศาล ช้างพลายแก้ว เลขานุการนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายสุนทร พานแก้ว สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา นายยงยส เนียมทรัพย์ รอง ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 11 นายวรชัย สุขผลธรรม ผอ.ฝ่ายวิศวกรรมสำนักงานชลประทานที่ 11 นายสมศักดิ์ ธิมา ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ตรวจดูการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ณ บริเวณธรณีประตูส่งน้ำ คลองสัมปทวน-โพรงอากาศ -ตอกระทุ่ม ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 นิ้ว อัตรา 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะเร่งดำเนินการสูบน้ำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงฤดูฝน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หมู่ 7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 และหมู่ 14 ตำบลโพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว เชื่อมตำบลบางแก้ว และตำบลบางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา รวมประมาณ 1,146 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร รวม 11,415.5 ไร่ ให้มีน้ำใช้ทำการเกษตรต่อไปได้

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts