เอาจริง จับปรับแล้ว 2 ราย คนไม่ใส่แมสก์ ส่งพนักงานสอบสวนปรับรายละ 6,000บาท

จันทบุรี // เอาจริง จับปรับแล้ว 2 ราย คนไม่ใส่แมสก์ ส่งพนักงานสอบสวนปรับรายละ 6,000บาท

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กอ.รมน.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจตลาดซื้อขายผลไม้เนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี หลังจังหวัดจันทบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดจันทบุรี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงจากผู้เดินทางข้ามจังหวัด อันเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับความเข้าใจคลาดเคลื่อนของมาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตามคำสั่งและประกาศดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ได้ออกประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากเคหสถาน ให้ผู้ที่อยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ

 

 

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หลังประกาศออกทางเจ้าหน้าที่ได้มีประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบ และมีผู้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ว่ามีผู้รับซื้อผลไม้ในตลาดและล้งรับซื้อผลไม้ในพื้นที่อพเภอท่าใหม่ไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้ากันเป็นจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ฯ ลงตรวจสอบพบว่ามีวัยรุ่นชาย 2 คน ขับขี่รถและซ้อนท้ายรถไม่สวมหน้ากากอนามัยจึงได้เรียกสอบถามอ้างว่าตนเองออกมาซื้อของกำลังจะกลับเข้าล้งผลไม้ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้จัดหาหน้ากากอนามัยให้ใส่และนำตัวมาทำบันทึกจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามพรบ.ควบคุมโรคเปรียบเทียบปรับขั้นต่ำรายละ 6,000 บาทต่อไป

ด้านนายประพจน์ ตันชัย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงกล่าวว่า ทางอำเภอร่วมกับกอ.รมน.สารวัตรทหารเรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเงอำเภอท่าใหม่ ออกตรวจพื้นที่ตลาดต่างๆและจุดที่มีประชาชนมารวมตัวกันจำนวนมากๆโดยเฉพาะตลาดซื้อขายผลไม้เนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี หลังทางจังหวัดจันทบุรีได้มีการออกประกาศพรบ.ควบคุมโรคเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถาน ซึ่งทางอำเภอท่าใหม่ได้ออกประชาสัมพันธ์มาโดยตลอด และได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจพบว่ามีประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีเพียงบางส่วนไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าจึงได้ดำเนินจับกุมทำบันทึกส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎกมาย และฝากถึงประชาชนให้สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหะสถาน

 

ชลาธร รัตตพลสกุล / จังหวัดจันทบุรี

Related posts