อยุธยา – ผู้ว่าฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน

อยุธยา – ผู้ว่าฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 08:00 น. ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร ต.กระมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน พร้อมด้วย นางสรัลพัชร ประโมทะกะ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน คณะสงฆ์ พระสงฆ์ 10 รูป นำโดย พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจริญพระพุทธมนต์ อนุโมทนา ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดจุดคัดกรองตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19
เนื่องด้วย วันที่ ๒๙ เมษายน เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างเอนกอนันต์ ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ร่วมกับวัดพนัญเชิงวรวิหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกซนและประชาชน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ และการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูสยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระโอกาสสำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคงสืบไป

เดชา อุ่นขาว รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts