ประจวบพบผู้ป่วยโควิดสะสมทะลุ1002 ราย บุคลากรการแพทย์เร่งฉีดวัคซีนโควิดเข็ม2 พบอาการข้างเคียงส่วนใหญ่ความดันไม่ลด

ประจวบพบผู้ป่วยโควิดสะสมทะลุ1002 ราย บุคลากรการแพทย์เร่งฉีดวัคซีนโควิดเข็ม2 พบอาการข้างเคียงส่วนใหญ่ความดันไม่ลด


วันที่ 26 เมษายน 64 ที่ห้องประชุมคีรีขันธ์ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผอ.โรงพยาบาลฯ จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 โด๊สที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโด๊สที่ 1 รอบแรกเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยบริการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อสม. ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ อ.เมืองจำนวน 450 คน เป็นการฉีดวัคซีนของบริษัทซิโนแวค เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมาผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ใน จ.ประจวบฯ ไม่พบรายใดที่มีอาการรุนแรงหลังการฉีดวัคซีน พบแต่เพียงอาการมือเท้าเย็น แน่นหน้าอก เวียนหัว คลื่นไส้ และส่วนใหญ่ความดันสูงไม่ลด
นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 สะสมจำนวน 1,002 รายจากคลัสเตอร์ใหญ่สถานบันเทิงในพื้นที่ อ.หัวหินและ อ.เมือง อยู่ระหว่างรักษา 591 ราย รักษาหายแล้ว 409 ราย มีผู้ป่วยโควิดติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัด 18 ราย พบผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลมีอาการรุนแรง 18 ราย สำหรับกรณีที่มีผู้ป่วยติดเชื้อยังมีต่อเนื่องมีสาเหตุจากการติดเชื้อจากสถานที่ทำงานทั้งหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน การพบปะรับประทานอาหารร่วมกัน มีการติดเชื้อในครอบครัว การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ มีผู้ติดเชื้อให้ข้อมูลไทม์ไลน์คลาดเคลื่อน และการติดเชื้ออาจเกิดจาการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ
สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการขอรับวัคซีนโควิด 19 สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของอาการป่วยหากติดเชื้อ ขณะที่ในวันที่ 1 พ.ค.64 จะมีการเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมกันทั่วประเทศผ่าน Line Official Account “หมอพร้อม” โดยสามารถเลือกวัน เวลา และโรงพยาบาลที่ต้องการเข้ารับการฉีดได้
นางศิริพรรณ กลีบจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบ เปิดเผยว่า ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ครั้งนี้เป็นเข็มที่ 2 ตั้งแต่ฉีดเข็มแรกจนถึงเข็มที่ 2 ร่างกายเป็นปกติดีไม่ มีอาการข้างเคียงใดๆทั้ง2เข็ม รู้สึกมีความมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงอยากแนะนำประชาชนนอกจากการฉีดวัคซีนแล้วก็ให้ป้องกันตัวเองให้ดี และก็อยากให้ประชาชนทุกคนมาเข้ารับการฉีดวัคซีน หากร่างกายมีความพร้อมไม่แพ้ตามข้อกำหนด การฉีดวัคซีนซึ่งมีความสำคัญที่สามารถช่วยฝ่าวิกฤตโควิดได้ จึงอยากให้ประชาชนมาเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยไม่ต้องกลัวผลข้างเคียง เพราะตั้งแต่ตนเองฉีดเข็มแรก และเข็มที่ 2 ไม่พบอาการข้างเคียงใดๆ ///////

Related posts