จ.จันทบุรี ตรวจคัดกรองเข้มกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วย คลัสเตอร์งานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ หมู่12 คลองนารายณ์ หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ขณะที่เตียงผู้ป่วยพร้อมและรองรับได้อีกจำนวนมาก

จ.จันทบุรี ตรวจคัดกรองเข้มกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วย คลัสเตอร์งานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ หมู่12 คลองนารายณ์ หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ขณะที่เตียงผู้ป่วยพร้อมและรองรับได้อีกจำนวนมาก


วันนี้ ( 26 เม.ย.64 ) ที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ฝ่ายปกครอง กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านได้นำลูกบ้านในพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์ที่ไปร่วมงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ในพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์ แล้วพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยมาคัดกรองเพื่อป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชาวบ้านในพื้นที่มาขอตรวจคัดกรองจนเกินจำนวนเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่คิดว่าเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้านี้สามารถไปคัดกรองเชิงรุกที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าทุกวัน หรือ ที่เทศบาลเมืองท่าช้างทุกวันอังคาร ขณะที่ข้อมูลสถิติสถานการณ์เตียงที่รองรับผู้ป่วยในจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่ 25 เมษายน พบว่ายังมีเตียงว่างรองรับผู้ป่วยเพียงพอทั้งโรงพยาบาลรัฐและ โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลสนาม เช่นโรงพยาบาลรัฐมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด119 เตียงมีผู้ป่วย74เตียงเตียงว่าง 45เตียง /โรงพยาบาลสนามบ้านจันทเขลมเตียงทั้งหมด 210 เตียง มีผู้ป่วย19เตียงคงเหลือเตียงว่าง 191 เตียง ส่วนโรงพยาบาลเอกชนมี 4 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียงแล้วทั้ง 4 เตียง อย่างไรก็ตาม นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของสาธารณะสุขอย่างเข้มข้น ใส่หน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์ พบเห็นใครไม่ใส่หน้ากากออกจากบ้านมีความผิดปรับ 2 หมื่นบาท ให้ตั้งการ์ดป้องกันการแพร่ระบาดอย่างสูงสุด ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่ การเว้นระยะห่าง สวมใส่แมส หมั่นล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558หากกังวลใจมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วน Hotline กรมควบคุมโรค 1422 หรือ ที่สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 039 328337 และ 082 – 2323850
ชลาธร รัตตพลสกุล / จันทบุรี

Related posts