สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

อำนาจเจริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2564 นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ และบุคลากรสพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมยัง ตรวจคัดกรองวัด อุ่นหภูมิในร่างกายเพื่อป้องกัน

โรคระบาด covid 19 อย่างเข้ม ทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพรเกียรติคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาทีสุดมิได้ี่ี่พระองค์ได้ทรงประกอบพระวีรกรรมกอบกู้เอกราชของชาติ และทรงผดุงความเป็นไทย ทรงปกป้องรักษาแผ่นดินแห่งสยาม เพื่อให้ปวงชนชาวไทย พ้นจากอริราชศัตรู ดำรงความเป็นไทยอยู่ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีด้วยความผาสุขมาตราบเท่าทุกวันนี้

เพื่อ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันจัดงานเทิดทูนพระวีรกรรม และบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถึงแม้พระองค์จะได้เสด็จสวรรคตมานานแล้วก็ตาม พสกนิกรไทยทั้งมวลต่างสำนึกใน พรมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยในอดีตกาล จากวันนั้นถึงวันนี้ ด้วยความพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวขับไล่อริราชศัตรู ตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ ตราบเท่าจนทุกวันนี้

ภาพ/ทีมข่าว/ข่าว.ประวัตินิธิเตชะยศสกุล รายงาน

 

 

 

 

Related posts