ผู้ว่าฯลำพูน พร้อมประธานแม่บ้านมหาดไทย มอบขนม น้ำดื่ม และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ บุคลากรการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด -19 อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย

ผู้ว่าฯลำพูน พร้อมประธานแม่บ้านมหาดไทย มอบขนม น้ำดื่ม และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ บุคลากรการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด -19 อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย

วันนี้ (25 เมษายน 2564) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน มอบขนมและน้ำดื่มพร้อมทั้งพบปะพูดคุยและให้กำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ บุคลากรการแพทย์ พยาบาล ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ณ โรงพยาบาลสนาม ลำพูน ทั้ง 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสนาม ตำบลเวียงยอง โดยมีเตียงรองรับผู้ป่วย ทั้งหมด 141 เตียง ขณะนี้มีผู้ป่วยอยู่จำนวน 101 คน ยังคงมีเตียงว่างอยู่จำนวน 40 เตียง และโรงพยาบาลสนาม ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รองรับได้ทั้งหมด 101 เตียง ในขณะนี้มีผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ จำนวน 30 คน
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ แพทย์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ทุกคนมีความสำคัญยิ่งในการที่จะดูแล รักษา ผู้ป่วยที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดลำพูน ดังกล่าว ได้ปฏิบัติงานดูแล ผู้ป่วยในทุกๆวัน อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เพื่อให้คนผู้ป่วยได้หายและสามารถกลับบ้าน ได้
ทั้งนี้ ชาวจังหวัดลำพูน ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกๆคน หากขาดเหลือสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ก็สามารถแจ้งให้ทางจังหวัดและทางอำเภอเพื่อจะนำมามอบให้ ต่อไป
……………………..
นายคมศักดิ์ หล่อเถิน….ข่าว/ภาพ
25 เมษายน 2564

Related posts