ผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ จัดพิธี ” ถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ” จังหวัดสระแก้ว

ผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ จัดพิธี ” ถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ” จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 25 เษษายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการ สมาชิก และกิ่งกาชาด/ ตุลาการ /อัยการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ณ พระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เนื่องจากวันที่ 25 เมษายน 2564 ขอทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ วางพวงมาลาจากหน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมด้วยประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระวีรกรรมกอบกู้เอกราชของชาติ และทรงผดุงความเป็นไทย ทรงปกป้องรักษาแผ่นดินแห่งสยาม เพื่อให้ปวงชนชาวไทย พ้นจากอริราชศัตรู ดำรงความเป็นไทยอยู่ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีด้วยความผาสุขมาตราบเท่าทุกวันนี้

เพื่อสำแดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันจัดงานเทิดทูนพระวีรกรรม และบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถึงแม้พระองค์จะได้เสด็จสวรรคตมานานกว่า 416 ปี แล้วก็ตาม พสกนิกรไทยทั้งมวลต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยในอดีตกาล จากวันนั้นถึงวันนี้ ด้วยความพระปรีชาสามารถ / กล้าหาญ / เด็ดเดี่ยว/ ขับไล่อริราชศัตรู ตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ ตราบเท่าจนทุกวันนี้

ภาพ/ข่าว โดย
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงค์ อี้อี้
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ
จัด กุ่มประสิทธิ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้วรายงาน

 

Related posts