อำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขอำนาจเจริญ และนายอำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวท้องถิ่นนายกอบต.ป่าก่อในพื้นที่เสี่ยงและติดโรคระบาด covid-19

อำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขอำนาจเจริญ และนายอำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวท้องถิ่นนายกอบต.ป่าก่อในพื้นที่เสี่ยงและติดโรคระบาด covid-19


เมื่อเวลา 16.00 นวันที่ 25เมษายน2564 โดยนายแพทย์สาธารณสุข จังกวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายแพทย์ปฐมพงษ์ปรุโป่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วย
ีนายสมศักดิ์ หอมชื่นสาธารณสุขอำเภอชานุมานตลอดทั้งนายอำเภอชานุมานมอบให้พ.อ.อ.จักรพงษ ์ศิริโทปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริการปกครองอำเภอชานุมานจ.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายกด เสียงล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญโดย
นายสุริยา ดอกบัว ผอ. รพ. สต. ห้วยทมต.ป่าก่ออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญได้รายงานเบื้องต้นผู้ ติดโรคระบาดไวรัส covid-19 และการป้องกัน ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อ
ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าศูนย์ป้องกันโรคระบาด covid-19 ก็กระจายให้แต่ละหมู่บ้านในตำบลได้ตั้งจุดสกัดคัดกรองผู้เข้าออกตำบลอย่างเข้มเพื่อหยุดเชื้อโรคระบาด covid 19 มีผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัคร.อสม. เป็นหลักโดยการควบคุมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้สื่อข่าวได้สอบถามประชาชนในพื้นที่ก็มีส่วนหนึ่งที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมบ้านเยีายมบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์และได้อยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยง การติดเชื้อโรคระบาด covid-19จากการติดตามกันด้วย Timeline จะเห็นได้ว่าผู้ติดเชื้อก็มาจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมบ้าน
นายลมกรด เสียงล้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันควบคุมสกัดกำจัดโรคระบาด covid-19 ระดับตำบล ผู้ควบคุมโรคระบาด covid-19 ระดับตำบลได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าขอให้พี่น้องประชาชน ที่มาในพื้นที่ตำบลป่าก่อได้แจ้ง เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ที่เดินทางเข้าในเขตตำบลหาทางป้องกัน เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัส covid-19 ได้กระจายป้องกันอย่างเข้มข้น
ภาพ/ข่าว.ประวัติ นิธิเตชะ
ยศสกุลรายงาน0986214219

Related posts