ไม่ใส่แมสก์ระวังตกนรกวัดดังอ่างทองสวมหน้ากากยมบาลเตือนสติประชาชนหลังโควิด-19ระบาดหนักต่อเนื่อง

ไม่ใส่แมสก์ระวังตกนรกวัดดังอ่างทองสวมหน้ากากยมบาลเตือนสติประชาชนหลังโควิด-19ระบาดหนักต่อเนื่อง ขณะที่คณะกรรมการควบคุมโรคประสาน พมจ.อ่างทองเปิดสายด่วน 24 ชั่วโมง

ที่จังหวัดอ่างทองหลังมีการประกาศให้เป็นพื้นที่สีส้มและมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะมาตรการการสวมหน้ากากอนามัยซึ่งจังหวัดอ่างทองประกาศไม่สวมหน้ากากอนามัยมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาทำให้หลายภาคส่วนออกมากระตุ้นเตือนประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกัน โดยเฉพาะที่วัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ที่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ทางวัดเร่งนำหน้ากากอนามัยสวมใส่ให้กับเหล่ายมฑูตและพญามัจจุราชที่อยู่ในสวนนรก-สวรรค์ที่จำลองหุ่นขุมนรกต่างๆภายในวัดตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามาตั้งไว้เตือนสติให้นักท่องเที่ยวรู้จักบาปและการทำผิดศีล

นายตรีเนตร เกษมรักษากิจ อายุ 76 ปี ไวยาวัจกรวัดม่วงเปิดเผยว่า หลังวิกฤติโควิด-19ระบาดและมีการรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางวัดเล็งเห้นถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสจึงนำแมสก์ใส่ให้กับหุ่นพญามัจจุราชและยมฑูตที่อยู่ในสวนนรก-สวนสวรรค์ทเพื่อเป็นการเตือนสติให้กับประชาชนว่าอย่าประมาทกับโรคไวรัสระบาด ต้องไม่ประมาทตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งการทำอย่างนี้เป็นการกระตุ้นเตือนให้เห็นว่าแม้แต่พญามัจจุราชมที่เป็นเจ้าแห่งชีวิตยังเกรงกลัวต่อไวรัสโคโรน่าจนต้องใส่แมสก์ป้องกันแล้วเราคนธรรมดาทำไมจึงไม่ใส่ เมื่อตายไปในนรกก็จะถูกพิจารณาโทษเป็นการกระตุ้นเตือนให้อย่าประมาทการ์ดอย่าตกในช่วงนี้

สำหรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองล่าสุดมีผู้ติดเชื้อ 43 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 36 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 7 ราย โดยจังหวัดอ่างทองได้ประสานงานกับสายด่วน 1300 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองในการเป็นคอลเซ็นเตอร์ 24 ชั่วโมงเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและเตรียมสถานที่กักตัวหรือ LQ และอาคารรับผู้ป่วยโควิด-19หรือโควิดวอร์ด ขนาด 70 เตียงไว้รองรับหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นแล้ว

ทรงวุธ กลิ่นสุคนธ์/ข่าว

 

Related posts