นราธิวาสพร้อมรองรับผู้ป่วย Covid-19 เข้า รพ.รัฐ-สนามที่เหลือเตียงว่างกว่า 300 เตียง ขณะที่ LQ ใช้ไป 21 แห่ง คงเหลืออีก 15 แห่ง ด้านผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 27 ราย

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นราธิวาสพร้อมรองรับผู้ป่วย Covid-19 เข้า รพ.รัฐ-สนามที่เหลือเตียงว่างกว่า 300 เตียง ขณะที่ LQ ใช้ไป 21 แห่ง คงเหลืออีก 15 แห่ง ด้านผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 27 ราย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ที่มีผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นรายวัน ทั้งนี้จากข้อมูลสรุปรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข:กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.นราธิวาส (23 เม.ย.2564) ระลอกใหม่เริ่ม 1 เม.ย.2564 เป็นต้นมา จำนวนผู้ป่วยสะสม (รวมที่มาจากต่างประเทศ) 484 ราย ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 27 ราย เป็นผู้ป่วยที่กำลังรักษาในโรงพยาบาล 180 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 303 ราย เสียชีวิต 1 ราย
สรุปภาพรวมจำนวนการกักกันตัวของประชาชนที่เข้ามาใน จ.นราธิวาส ประเภท HQ (จังหวัดเสี่ยง) 133 ราย สะสม 2,982 ราย ประเภท LQ 16 ราย สะสม 8,966 ราย โดย LQ ที่มีจำนวน 36 แห่ง ใช้ไป 21 แห่ง คงเหลือ 15 แห่ง จำนวนเตียงใน LQ ทั้งหมด 1,155 เตียง ใช้ไป 469 เตียง คงเหลือ 686 เตียง
ส่วนจำนวนเตียงที่ใช้ (ผู้ป่วย+รวม PUI) รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ที่รองรับอาการรุนแรง คงเหลือ 14 เตียง รองรับอาการปานกลาง คงเหลือ 9 เตียง และ รพ.สุไหงโก-ลก รองรับอาการรุนแรง คงเหลือ 1 เตียง อาการปานกลางคงเหลือ 7 เตียง ซึ่งรวมเตียงทั้งหมดใน จ.นราธิวาส 48 เตียง คงเหลือ 125 เตียง
อย่างไรก็ตามในส่วนของ รพ.สนามที่จัดตั้งเพิ่มอีก 3 แห่งคือเรือนจำ จ.นราธิวาส(แห่งใหม่) ที่มีเตียงจำนวน 1,000 เตียง (ไม่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อจากภายนอก)
รพ.สนามแห่งที่ 2 (ศูนย์พักพิงยาเสพติด อ.เมืองนราธิวาส) จำนวน 86 เตียง รพ.สนามแห่งที่ 3 (อุ่นไอรัก ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส) จำนวน 100 เตียง รวมทั้ง 3 แห่งของ รพ.สนาม มีเตียงจำนวน 1,186 เตียง ซึ่งทั้งนี้ได้มีการรับผู้ป่วยติดเชื้อจากสถานที่เพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์โคกยามู จำนวน 46 รายแล้ว
นอกจากนี้ทางด้าน รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ได้สำรองเตียงไว้เพิ่มเติมอีก ประมาณ 60 เตียง โดยผู้ป่วยติดเชื้อรายใดที่มีอาการรุนแรง จะถูกส่งเข้ารักษาที่ รพ.นราธิวาสฯ ส่วนผู้ป่วยอาการเล็กน้อยและไม่มีอาการจะส่งเข้ารักษาที่ รพ.สนามต่อไป

Related posts