ปราจีนบุรี ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ยังบวกเพิ่มต่อเนื่องวันนี้หนักสุด!พุ่งแรงกว่าทุกวันติดเชื้อรวม22รายสะสมรวม110

ปราจีนบุรี ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ยังบวกเพิ่มต่อเนื่องวันนี้หนักสุด!พุ่งแรงกว่าทุกวันติดเชื้อรวม22รายสะสมรวม110


รายTimelineระบุส่วนใหญ่ติดมาจากรดน้ำดำหัวเทศกาลสงกรานต์ -โรงงานน้ำดื่ม –ล่าสุดพยาบาลรพ.สต.ติดเชื้อจากคัดครองคนป่วยวันนี้ 24 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรีรายงานว่านายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี มีประกาศ จ.ปราจีนบุรีรายงานวาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ขอรายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. น. ส่งตรวจสะสมระลอก เมษายน 2564 จำนวน 948 ราย (ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 48 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 440 ราย ตรวจก่อนผ่าตัด 219 ราย ตรวจคัดกรองเชิงรุก 448 ราย) รอผล 230 ราย รวมส่งตรวจระลอก เมษายน 2564 สะสมทั้งหมด 4,048 ราย วันนี้ จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อ ระลอก เมษายน 2564 เพิ่ม จำนวน 22ราย(รายที่ 89 – 110 )สะสมรวม 110 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 106 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 4 รายหากท่านใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 22 รายนี้ ตาม Timeline หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่าน มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไป รพ.ใกล้บ้าน พร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง
ทั้งนี้ สถานการณ์ในประเทศไทย ที่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้เกี่ยวข้อง และภาครัฐ มีมาตรการในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข “ค้นหา ตีวง เฝ้าระวัง สื่อสาร สร้างความร่วมมือ” อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไม่ให้มีการแพร่ระบาดเชื้อสู่บุคคลอื่นในประเทศการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 มีความจำเป็น ขอให้ประชาชน “การ์ดอย่าตก” ดังนี้อยู่ห่างไว้ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดมีคนรวมกันจำนวนมาก หรือพูดคุยกันในระยะประชิดใส่แมสกัน สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า 100% เมื่อออกนอกบ้าน หมั่นล้างมือ ล้างมือบ่อย ๆ งดการเอามือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก ถือหลักสะอาด ทำความสะอาดสถานที่ พื้นที่ หลังจาก ที่มีผู้ใช้บริการ
ไม่ขาดการวัด วัดอุณหภูมิทุกครั้ง ที่ เข้า-ออก สถานที่สาธารณะโหลดไว้อุ่นใจกว่า 2 แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ + หมอชนะ” ช่วยแจ้งเตือนเมื่อไปพื้นที่เสี่ยง ใกล้คนเสี่ยงที่สำคัญ คือต้องหมั่นสังเกตอาการป่วยของตนเองอยู่เสมอ หากป่วยต้องหยุดงาน หยุดเรียน อยู่บ้านรักษาตัวให้หายเพื่อป้องกันการนำเชื้อไปแพร่ให้กับผู้อื่นจังหวัดปราจีนบุรี ขอความร่วมมือ ชาวปราจีนบุรี ทุกท่าน งด หรือชะลอการเดินทาง และหากมีญาติที่เดินทางจากจังหวัดอื่นมาเยี่ยม ขอให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ทันทีประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารได้ทาง เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/ “ไทยรู้ สู้โควิด” และ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ทาง Twitter, Facebook, Line official, TikTok และ ChatBot 1422 ทาง ID : @COVID-19 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 0 3721 1626 ต่อ 120, 108 ในเวลาราชการ หรือ สายด่วนศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดปราจีนบุรี 090-9782567 ตลอด 24 ชั่วโมง…

ข่าว/ลักขณา สีนายกอง

 

Related posts