cleaning Day ตลาดสดอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

cleaning Day ตลาดสดอำนาจเจริญได้มีเทศบาลเมืองอำนาจเจริญองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานกระทรวงคมนาคม อำนาจเจริญ ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อกำจัดและป้องกันโรคระบาด covid-19 อย่างเข้ม

วันที่ 24 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้ รับรายงานจากทีมข่าวว่าตลาด สดตลาดเช้าอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้มี เทศบาลเมือง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมส

ทั้ง หน่วยงานกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ได้ร่วมกัน cleaning Day นำรถน้ำหลายคันมาฉีดล้างตลาด สดสร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าและชาวจังหวัดอำนาจเจริญตลอดทั้งผู้มาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดเพื่อกำจัด

ป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัส covid-19 ในเวลานี้จึงได้ทำงานอย่างบูรณาการมีเทศบาลเมืองอำนาจเจริญมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานกระทรวงคมนาคม ได้นำรถน้ำ ตลอดทั้งบุคลากร ล้างทำความสะอาดตลาสดเช้าให้ปราศจากโรคระบาด covid-19 อย่างเข้ม อำนาจเจริญตลอดทั้งผู้มาซื้อของในเวลานี้ป้อง สวมแมสหน้ากากมาตลาดสดผู้สื่อข่าวได้สอบถามพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดสดก็ดีใจประทับใจ หน่วยงาน ทุกหน่วยงานที่ให้ความสำคัญรีบเร่งป้องกัน โรคระบาด covid-19 ในจังหวัดอำนาจเจริญอย่างเข้ม ตลอดทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้มั่นให้กับทุกท่าน ดังนั้นหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการควบคุมโรคระบาด covid-19 จังหวัดอำนาจเจริญให้ทุกสถานทีที่มีพื้นที่ความเสี่ยงอยู่ให้ร่วมกันหยุดเชือช่วยกันป้องกัน กำจัดทำความสะอาดบริเวณหรือ cleaning Day เพื่อให้เชื้อไวรัส ได้หยุดตลอดทั้งพื้นที่เสี่ยงให้ไดหยุดให้เ

่บริการเพท่อิทำความสอาดสร้างความเชื่อมั่นใน

พื้นที่สุ่มเสี่ยงช่วยกันป้องกันใส่แมสหน้ากากปฏิบัติตามสาธารณสุขและศูนย์อำนวยความ ป้องกันโรคระบาด covid-19 ได้แนะนำอย่างเข้ม

ภาพ/ทีมข่าว/ข่าว..ประวัติ นิธิเตชะยศส

กุล รายงาน

 

Related posts