ศรีสะเกษ !! ส่งตัวผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการที่หายดีจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับสู่ภูมิลำเนา 

ศรีสะเกษ !! ส่งตัวผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการที่หายดีจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับสู่ภูมิลำเนา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย อาหาร น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง จากห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาศรีสะเกษ เพื่อส่งมอบสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ประจำ โรงพยาบาลสนามจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์พักฟื้น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นอกจากนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ยังได้มอบกิ๊ฟเซ็ทอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อโควิด-19 ให้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ในการนี้นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะ ได้ทำการส่งตัวผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการที่หายดีจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย ให้กลับสู่ภูมิลำเนา ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยมี นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ฝ่ายปกครอง ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาศรีสะเกษ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ และสื่อมวลชลจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในการส่งตัวผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการที่หายดีจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับสู่ภูมิลำเนา

************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Related posts