รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในพื้นที่อำเภอยางชุมน้อยและมอบนโยบาย โดยมีนายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย นายณรงค์กร เผื่อแผ่ ป.อาวุโสอำเภอยางชุมน้อย นายอำไพ บุญสาร สาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย นางจินตนา เชาว์ชอบ ผอ.รพ.สต.โนนคูณ เข้าร่วมรับฟังทราบนโยบาย

หลังจากนั้น นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับครอบครัวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย ด้วย

************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts