ชุมพร – จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พบสื่อมวลชน แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่

ชุมพร – จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พบสื่อมวลชน แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่

วันนี้ (23 เม.ย. 64) นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร, นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร, ร่วมแถลงข่าว “โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 4/2564” แจ้งถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการในการป้องกัน ควบคุมโรคของจังหวัดชุมพร รวมถึงข้อซักถามของสื่อมวลชนในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในประเทศไทย ที่เพิ่มขึ้นกระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร พบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 46 ราย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้าสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงทุกกลุ่มแล้ว และจากสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยโควิด-19ในพื้นที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละวันที่ไม่มากนัก แต่จำนวนผู้ป่วยสะสมมากกว่า 40 ราย ซึ่งทางโรงพยาบาลชุมพร สามารถรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ 50 เตียง จังหวัดจึงได้จัดเตรียมสถานที่ Hospitel ไว้แล้ว นอกจากนี้หากจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น มากกว่า 100 เตียง ก็ได้มีแผนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก สำหรับวัคซีนต้านโควิด-19 จังหวัดชุมพรได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง ในช่วงของการทดลองระบบ โดยหลังจากนี้ต้องรอการจัดสรรจากส่วนกลางอีกครั้ง และขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง แต่ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งถือเป็นวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ดีที่สุด คือ 1 มาตรการส่วนบุคคล ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด ทำความสะอาดพื้นที่เป็นประจำ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงที่สาธารณะ, 2 มาตรการครอบครัว ด้วยการเว้นระยะห่างในครอบครัว จัดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว, 3 มาตรการชุมชน ด้วยการเฝ้าระวังคนนอกพื้นที่ ที่เข้ามาในพื้นที่ หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อเข้าประเมินความเสียง, 4 มาตรการจังหวัด โดยการเข้าออกพื้นที่ ให้สแกนคิวอาร์ โค้ด Save Chumphon เพื่อกรอกข้อมูลการเดินทางก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดชุมพร สำหรับในด้านการให้ความช่วยเหลือ หากพบเจอผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ที่มีปัญหาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้แจ้งมาทางจังหวัดเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ ตามมาตรการเร่งด่วนของจังหวัดชุมพร ที่จะไม่มีผู้ถูกทอดทิ้งบนแผ่นดินชุมพร ซึ่งทางจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พบสื่อมวลชน ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจ ในข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องชัดเจน ต่อสื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อที่จะให้สื่อมวลชนได้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ไม่สร้างความตื่นตระหนก หรือเข้าใจผิด ในสถานการณ์ที่จำเป็น เช่นปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างมาก
ธนากร โกศลมเมธีรางานศูนย์ขาวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts