เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงมอบของใช้ที่จำเป็น และสนับสนุนเงินไว้เป็นค่าใช้จ่าย

อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเขตอำเภอเมืองชลบุรีลงพื้นที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงมอบของใช้ที่จำเป็น และสนับสนุนเงินไว้เป็นค่าใช้จ่าย จำนวน 2,000 บาท

เมื่อเวลา16.00น.วันที่23เม.ย.2564นายภาสกร หอมหวล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับทางนางสาว สุภีพันธุ์ หอมหวล สมาชิก อบจ.ชลบุรี เขต อำเภอเมืองชลบุรี ลงพื้นที่กับทางเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลแสนสุข ออกเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน ในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ที่มีปัญหาความเจ็บป่วยต้องนอนติดเตียงอยู่ที่บ้าน พร้อมมอบแพมเพิล ให้กับผู้สูงอายุ และเงิน จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ในช่วงวิกฤต โรคระบาด โควิด – 19 โดยที่มีการลงพื้นที่แจกกว่า 20 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 60 ชิ้น

สืบเนื่องจากในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ในปัจจุบัน มีผู้สูงอายุ เป็นจำนวนมาก และด้วยความอายุมาก จึงทำให้เกิดเป็นภาวะของโรคแซกซ้อน และกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทำให้เกิดเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ให้กับคนภายในครอบครัว ที่มีรายได้น้อย ทำให้นายภาสกร หอมหวล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับทางนางสาว สุภีพันธุ์ หอมหวล สมาชิก อบจ.ชลบุรี เขต อำเภอเมืองชลบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของความเดือดร้อนของชาวบ้าน จึงได้มีการประสานกับทางกลุ่ม อสม.ของทางเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเข้าถึงบ้านของผู้สูงอายุ ที่ติดเตียงได้สะดวกขึ้น โดยที่จะลงพื้นที่แบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าสถานการณ์ของโรคโควิดจะดีขึ้น ต่อไป

 

วิศาล///ชลบุรี ปู

 

Related posts