ผู้ว่าฯมุกดาหาร ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ฮักแพงชาวมุกดาหาร” 

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #ผู้ว่าฯมุกดาหาร ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ฮักแพงชาวมุกดาหาร”

…………………………………………………………

ผู้ว่ามุกดาหารตรวจความพร้อมพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ระลอกใหม่ คืบหน้า 95 % พร้อมสำรองสำหรับผู้ป่วยไม่มีอาการหากมีจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ถึง 30 คน

21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร และคณะทำงานบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดมุกดาหาร ตรวจความพร้อม โรงพยาบาลสนามจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งใช้ชื่อว่า ศูนย์ฮักแพงชาวมุกดาหาร ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารจงวุฒิเวศย์ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ของจังหวัดมุกดาหารหากเกิดการระบาดวงกว้างและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะรองรับผู้ป่วยได้ 180 คน ในผู้ป่วยที่อาจไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย แต่สามารถเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคโควิด19 ได้นำมาแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน จึงจะส่งตัวกลับไปสังเกตอาการต่อที่บ้าน 14 วัน ส่วนถ้าหากผู้ป่วยคนใดมีอาการรุนแรงขึ้นจะส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา มีการติดระบบเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งเตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนาม

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม จังหวัดมุกดาหาร มีความคืบหน้า 95 % ขอให้ประชาชนไม่ต้องวิตกกังวล ในการเตรียมความพร้อม ซึ่งโรงพยายาบาลสนามจะสำรองไว้สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนการรักษา โรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหารได้เตรียมไว้สำหรับการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลจำนวน 120 เตียงซึ่งเพียงพอสำหรับจำนวนผู้ป่วย โดยผู้ป่วยของจังหวัดมุกดาหารในวันนี้ มีเพียง 11 คน หากมีผู้ป่วยเกิน 30 คน จึงจะใช้โรงพยาบาลสนาม และในการแพร่ระบาดในจังหวัดมุกดาหารส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากพื้นที่จังหวัดอื่นและจังหวัดมุกดาหารมีทีมสอบสวนโรคดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสามารถควบคุมไม่ให้ระบาดในวงกว้างได้ แต่ทั้งนี้ขอให้อย่าประมาท และให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ลงทะเบียน ไทยชนะ หมอชนะ

****************************************

เดวิท โชคชัย มุกดาหาร รายงาน

Related posts