ลพบุรี เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์รอบสอง

ลพบุรี เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์รอบสอง

เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รอบการจัดสรรครั้งที่ 2ให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ซึ่งถือเป็นบุคลากรด่านหน้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

 

ที่ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งถือเป็นบุคลากรด่านหน้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามแผนการบริหารจัดการวัคซีน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โดยเป็นการจัดสรรรอบที่ 2 เพิ่มเติมอีกจำนวน 917 ซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 8 ขั้นตอน โดยผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องผ่านการคัดกรอง วัดไข้ และเริ่มขั้นตอนแรกโดยการลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ซักประวัติ จากนั้นจะประเมินความเสี่ยง เช่น ประวัติแพ้วัคซีนชนิดที่กําลังจะฉีด หรือแพ้สารประกอบในวัคซีนชนิดที่กำลังจะฉีดหรือไม่ การมีโรคประจำตัวขั้นรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ การมีภาวะเลือดออกง่ายหรือหยุดยาก เกล็ดเลือดตํ่า การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น

ซึ่งหากไม่มีความเสี่ยง ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน และรับการฉีดวัคซีน หลังจากการฉีดวัคซีนแล้วจะพักสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที ซึ่งผู้รับการฉีดวัคซีนไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนแต่อย่างใด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้รับการฉีดวัคซีนสแกนแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ที่จุดตรวจสอบก่อนกลับ และชี้แจงแบบบันทึกข้อมูลของผู้ฉีดวัคซีน โดยให้ผู้รับการฉีดวัคซีนบันทึกอาการหลังรับการฉีดวัคซีน นำส่งเจ้าหน้าที่ในอีก 7 วัน ซึ่งผู้ที่รับการฉีดวัคซีนในวันนี้ จะรับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในรอบแรกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และ อสม.ในพื้นที่อำเภอเมือง เข็มที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 312 โดส เมื่อวันที่ 8 และ 9 เดือนเมษายน 2564 โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 รอบแรก จะครบกำหนดรับวัคซีนเข็มที่ 2 ของในวันที่ 29 และ 30 เมษายน 2564

กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี

Related posts