จังหวัดลำพูน ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วิ่งธงชาติไทย…รวมใจสู่ชัยชนะ พร้อมการอำนวยสะดวกแก่นักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเข้มงวด

จังหวัดลำพูน ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วิ่งธงชาติไทย…รวมใจสู่ชัยชนะ พร้อมการอำนวยสะดวกแก่นักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเข้มงวด

 

วันนี้ ( 23 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม การสนับสนุนการจัดกิจกรรม วิ่งธงชาติไทย…รวมใจสู่ชัยชนะ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อส่งต่อกำลังใจ ร่วมเชียร์เหล่านักกีฬาไทยไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก TOKYO 2021 ซึ่งเป็นการวิ่งระยะไกลผ่านกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่จัดกิจกรรมวิ่งธงฯผ่านพื้นที่ จำนวน 34 จังหวัดทั่วภูมิภาค รวมระยะทาง 4,606 กิโลเมตร ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ในส่วนของจังหวัดลำพูน ได้มีการเตรียมพร้อมการสนับสนุนกิจกรรมฯ ซึ่งขบวนนักกีฬาจะเดินทางถึงจังหวัดลำพูน ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2564 โดยได้มีการเตรียมพร้อมการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก ด้านการจราจรในเส้นทางวิ่งและตามสถานที่ จุดนัดหมายทุกจุด ทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงกิจกรรม การเปิดลงทะเบียนนักวิ่งธง ผ่านทางเว็ปไซต์ รวมถึงการวางมาตรการป้องการการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มงวด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย มีการคัดกรองและตรวจวัดไข้ อย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีความพร้อมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อไป

 

………..

 

Related posts