อำนาจเจริญ ความสามัคคีผู้นำขุมชนร่วมกันช่วยช่อมแซมปรับปรุงสร้างที่พักใหม่ให้พี่น้องในชุมให้ชาวบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

อำนาจเจริญ
ความสามัคคีผู้นำขุมชนร่วมกันช่วยช่อมแซมปรับปรุงสร้างที่พักใหม่ให้พี่น้องในชุมให้ชาวบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


เมื่อเวลา 09:00 น วันที่ 23 เมษายน 2564 นายนรินทร ์ถาพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำคณะทีมช่างไม้ออกร่วมแรงร่วมใจช่วยชาวบ้านชุมชนตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมสมาชิกเทศบาลตำบลพระเหลาและพี่น้อง พี่น้องในชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจมาช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมที่พักให้ ครอบครัว วณานิยช์ซึ่งเป็นที่พักอยู่ชุมชน ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ยังมีสัตว์มีควายได้อาศัยด้วยควายก็ไว้สำหรับไถนาทำการเกษตรจำนวนหลายตัว สจ.นรินทร์ ภาพร ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าก็เป็นสิ่งที่ดี โดยร่วมใจกันในชุมชนออกแรงกันไม่ได้มีค่าจ้างค่าแรงงานใดๆวัสดุอุปกรณ์จะหาเอาในทุ้งนา
สามารถนำไม้อยู่ตามไร่นามาปรับปรุงที่พักให้มั่นคงถาวรให้ปลอดภัยเมื่อมีลมพายุลมแรง คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักซึ่งพ่อแม่พี่น้องผู้นำที่มีความชำนาญในช่างไม้ก็จะมาร่วมแรงร่วมใจช่วยทำในความสามัคคีในชุมชนตามประเพณีอันยาวนานซึ่งได้ออกแรงหาแรงกันมาทำโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามช่างไม้มาช่วยทำออกแรงกันวัสดุก็หาในไร่นาไม้ก็จะมีอยู่หลายชนิดได้มาทำที่พักที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันในหน้าฝนพายุลมแรง เป็นสิ่งที่ประทับใจที่มีผู้นำในท้องถิ่นและพ่อแม่พี่น้องมาช่วยกันทำสร้างความรักความสามัคคีให้กำลังใจกันในยามนี้
ภาพ/ข่าว..ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล..รายงาน 0986214219

Related posts