นนทบุรียืนยัน โรงพยาบาลสนามมีเพียงพอรองรับผู้ป่วยโควิด 19 และได้รับเสียงชื่นชมว่ามีการบริหารจัดการที่ดี

จังหวัดนนทบุรียืนยัน โรงพยาบาลสนามมีเพียงพอรองรับผู้ป่วยโควิด 19 และได้รับเสียงชื่นชมว่ามีการบริหารจัดการที่ดี

ขณะนี้โรงพยาบาลสนามในจังหวัดนนทบุรียังมีเพียงพอรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่มีอาการและมีอาการน้อยได้มากกว่า 700 เตียง แต่หากในอนาคตมีปัญหา ได้วางแผนเพิ่มเตียงโรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ถ.ราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อีกจำนวน 2 คูหาอีกจำนวน 700 เตียง อย่างไรก็ตาม ยังมีความต้องการขอรับการสนับสนุนอาหาร น้ำดื่มจากภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทั้งหมด หลังจากทำงานหนักมานานมากกว่า 2 สัปดาห์ ขณะนี้เริ่มอ่อนล้าจึงต้องมีการปรับระบบเพื่อนำบุคลากรจากส่วนอื่นเข้ามาช่วยเหลือ ทั้งนี้ อบจ.นนทบุรี ได้มอบชุดธารน้ำใจช่วยภัยโควิด-19 นำโดยพันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและสังเกตอาการของกลุ่มผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โรคโควิด 19 โดยการจัดหาสิ่งของจำเป็น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับในการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชุดธารน้ำใจประกอบไปด้วยชุดข้าวสาร น้ำดื่ม และอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพประจำวัน ในส่วนปัญหาที่มีอยู่ในขณะนี้หลังจากมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทราบว่ารถของโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอที่จะออกไปรับผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารับการรักษา ซึ่งโรงพยาบาลต่างๆ ได้พยายามบริหารจัดการและทยอยไปรับผู้ป่วยมาพักรักษาตามสถานที่ที่ทางภาครัฐจัดให้จนครบทั้งหมด

 

Related posts